Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Berg 4 924
Bräcke 7 063
Härjedalen 3 781
Krokom
Ragunda 4 933
Strömsund 6 248
Åre 3 940
Östersund 5 306
Jämtlands län 5 171
Riket 4 682
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 2 241 2 229 2 283 2 526 3 520 3 552 4 558 6 492 4 694 4 584 4 924
Bräcke 3 387 3 384 3 735 4 194 3 547 3 349 4 487 4 999 5 627 5 655 7 063
Härjedalen 2 269 2 142 2 406 2 369 2 430 2 451 2 295 3 243 2 935 3 855 3 781
Krokom 2 653 2 818 3 435 2 947 2 945 2 791 3 038 3 450 3 739 4 556
Ragunda 1 954 2 185 2 951 3 651 4 417 4 251 4 348 6 053 5 249 4 928 4 933
Strömsund 3 157 3 467 3 799 3 873 4 208 4 294 4 953 5 497 5 792 5 940 6 248
Åre 2 058 2 163 2 094 2 595 2 592 2 655 3 436 3 465 3 655 4 060 3 940
Östersund 4 042 4 395 4 301 4 003 4 278 4 625 4 531 4 745 4 819 4 919 5 306
Jämtlands län 2 720 2 848 3 125 3 270 3 492 3 496 3 956 4 743 4 564 4 812 5 171
Riket 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 100 99 102 113 157 159 203 290 209 205 220
Bräcke 100 100 110 124 105 99 132 148 166 167 209
Härjedalen 100 94 106 104 107 108 101 143 129 170 167
Krokom 100 106 129 111 111 105 115 130 141 172
Ragunda 100 112 151 187 226 218 223 310 269 252 252
Strömsund 100 110 120 123 133 136 157 174 183 188 198
Åre 100 105 102 126 126 129 167 168 178 197 191
Östersund 100 109 106 99 106 114 112 117 119 122 131
Jämtlands län 100 105 115 120 128 129 145 174 168 177 190
Riket 100 104 110 114 118 123 128 135 143 151 156

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta