Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Infrastruktur // Personbilar per 1 000 invånare

Personbilar per 1 000 invånare

Senast uppdaterad 2022-02-17
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge

Gotlands län är biltätast i Sverige med 605 personbilar i trafik per 1000 invånare. På andra plats kommer Dalarnas län med 584 bilar. Minst antal bilar per 1000 invånare har Stockholms län med 400. I Norrbottens län finns 573 personbilar per 1000 invånare. Genomsnittet för riket är 477 bilar per 1000 invånare.

Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2021/2022

Region 2021/ 2022
Stockholms län 400
Uppsala län 432
Södermanlands län 493
Östergötlands län 476
Jönköpings län 527
Kronobergs län 514
Kalmar län 549
Gotlands län 605
Blekinge län 542
Skåne län 475
Hallands län 533
Västra Götalands län 463
Värmlands län 555
Örebro län 498
Västmanlands län 495
Dalarnas län 584
Gävleborgs län 533
Västernorrlands län 548
Jämtlands län 571
Västerbottens län 505
Norrbottens län 573
Riket 477
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2011/12 - 2021/22

Region/kommun . 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Stockholms län 392 391 390 393 398 402 404 398 394 399 400
Uppsala län 436 439 435 440 444 445 442 437 431 433 432
Södermanlands län 482 484 485 489 495 499 499 498 492 493 493
Östergötlands län 459 462 463 469 474 477 479 477 474 475 476
Jönköpings län 498 502 505 512 516 521 527 526 525 525 527
Kronobergs län 505 508 510 515 516 521 521 519 515 515 514
Kalmar län 524 527 531 537 541 549 549 549 548 549 549
Gotlands län 572 575 583 593 601 608 611 610 605 611 605
Blekinge län 514 519 521 525 528 532 534 536 536 540 542
Skåne län 464 465 468 470 472 477 477 474 473 476 475
Hallands län 517 518 520 526 531 534 537 535 534 534 533
Västra Götalands län 454 454 452 456 459 463 465 461 458 461 463
Värmlands län 533 537 539 543 547 550 553 554 551 554 555
Örebro län 487 491 495 490 494 498 498 498 493 496 498
Västmanlands län 482 486 489 493 495 499 501 498 495 495 495
Dalarnas län 549 557 562 571 574 579 581 581 579 584 584
Gävleborgs län 510 513 515 520 523 529 534 533 530 533 533
Västernorrlands län 525 527 531 538 541 545 547 546 543 547 548
Jämtlands län 541 546 550 558 561 565 565 567 564 569 571
Västerbottens län 482 487 490 497 500 505 505 504 502 504 505
Norrbottens län 542 548 552 560 565 566 565 567 566 570 573
Riket 464 466 467 471 475 478 480 477 474 476 477
Källa: Trafikanalys
Utveckling 2011/12-2021/22. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2011/12=100

Region/kommun 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Stockholms län 100 100 100 100 102 103 103 102 101 102 102
Uppsala län 100 101 100 101 102 102 102 100 99 99 99
Södermanlands län 100 101 101 102 103 104 104 103 102 102 102
Östergötlands län 100 101 101 102 103 104 104 104 103 103 104
Jönköpings län 100 101 101 103 104 105 106 106 105 105 106
Kronobergs län 100 101 101 102 102 103 103 103 102 102 102
Kalmar län 100 101 101 103 103 105 105 105 105 105 105
Gotlands län 100 101 102 104 105 106 107 107 106 107 106
Blekinge län 100 101 101 102 103 104 104 104 104 105 105
Skåne län 100 100 101 101 102 103 103 102 102 103 102
Hallands län 100 100 101 102 103 103 104 104 103 103 103
Västra Götalands län 100 100 99 100 101 102 102 102 101 101 102
Värmlands län 100 101 101 102 103 103 104 104 104 104 104
Örebro län 100 101 102 101 101 102 102 102 101 102 102
Västmanlands län 100 101 101 102 103 103 104 103 103 103 103
Dalarnas län 100 101 102 104 104 105 106 106 105 106 106
Gävleborgs län 100 100 101 102 102 104 105 104 104 104 104
Västernorrlands län 100 100 101 102 103 104 104 104 103 104 104
Jämtlands län 100 101 102 103 104 104 104 105 104 105 106
Västerbottens län 100 101 102 103 104 105 105 105 104 105 105
Norrbottens län 100 101 102 103 104 104 104 104 104 105 106
Riket 100 100 101 101 102 103 103 103 102 102 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta