Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antalet arbetsställen med anställda i Norrbottens län har ökat från 8054 till 9 123 under tidsperioden 1990 till 2020. Länets utveckling har varit sämre än riksgenomsnittet.

Antal arbetsställen med anställda 1990-2020

År Norrbottens län Riket Länets andel (%) av arbets-ställen i riket
1990 8 054 262 504 3,1
1991 8 235 264 181 3,1
1992 8 265 263 560 3,1
1993 8 295 264 288 3,1
1994 8 240 267 494 3,1
1995 8 400 275 279 3,1
1996 8 412 279 212 3,0
1997 8 170 275 116 3,0
1998 8 309 282 002 2,9
1999 8 399 287 239 2,9
2000 8 298 291 803 2,8
2001 8 169 293 995 2,8
2002 8 034 290 477 2,8
2003 8 052 290 879 2,8
2004 8 025 293 235 2,7
2005 8 115 297 594 2,7
2006 8 432 310 448 2,7
2007 8 688 320 621 2,7
2008 8 838 329 117 2,7
2009 8 832 331 387 2,7
2010 8 912 340 097 2,6
2011 9 150 355 356 2,6
2012 9 486 369 398 2,6
2013 9 504 376 892 2,5
2014 9 488 384 420 2,5
2015 9 552 392 114 2,4
2016 9 455 395 331 2,4
2017 9 551 406 898 2,3
2018 9 713 419 132 2,3
2019 9 831 427 133 2,3
2020 9 123 389 659 2,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta