Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Arbete // Förvärvsarbetande 1993-ff

Förvärvsarbetande 1993-ff

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1993-2019. Älvsbyns kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1993 189 189 378 1 563 1 625 3 566
1994 213 213 426 1 590 1 692 3 708
1995 194 186 380 1 553 1 687 3 620
1996 177 146 323 1 540 1 610 3 473
1997 169 174 343 1 464 1 631 3 438
1998 174 201 375 1 476 1 683 3 534
1999 158 177 335 1 482 1 670 3 487
2000 162 189 351 1 505 1 712 3 568
2001 172 174 346 1 498 1 726 3 570
2002 189 188 377 1 500 1 759 3 636
2003 188 220 408 1 521 1 757 3 686
2004 186 202 388 1 529 1 784 3 701
2005 151 205 356 1 488 1 787 3 631
2006 175 233 408 1 519 1 793 3 720
2007 186 223 409 1 531 1 818 3 758
2008 189 236 425 1 513 1 767 3 705
2009 159 219 378 1 461 1 700 3 539
2010 178 224 402 1 453 1 693 3 548
2011 188 222 410 1 453 1 682 3 545
2012 220 236 456 1 433 1 683 3 572
2013 217 238 455 1 429 1 671 3 555
2014 203 245 448 1 446 1 672 3 566
2015 222 240 462 1 442 1 678 3 582
2016 216 234 450 1 477 1 689 3 616
2017 185 235 420 1 475 1 694 3 589
2018 195 221 416 1 469 1 675 3 560
2019 160 222 382 1 453 1 649 3 484
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1993-2019. Älvsbyns kommun. Index år 1993=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1993 100 100 100 100 100 100
1994 113 113 113 102 104 104
1995 103 98 101 99 104 102
1996 94 77 85 99 99 97
1997 89 92 91 94 100 96
1998 92 106 99 94 104 99
1999 84 94 89 95 103 98
2000 86 100 93 96 105 100
2001 91 92 92 96 106 100
2002 100 99 100 96 108 102
2003 99 116 108 97 108 103
2004 98 107 103 98 110 104
2005 80 108 94 95 110 102
2006 93 123 108 97 110 104
2007 98 118 108 98 112 105
2008 100 125 112 97 109 104
2009 84 116 100 93 105 99
2010 94 119 106 93 104 99
2011 99 117 108 93 104 99
2012 116 125 121 92 104 100
2013 115 126 120 91 103 100
2014 107 130 119 93 103 100
2015 117 127 122 92 103 100
2016 114 124 119 94 104 101
2017 98 124 111 94 104 101
2018 103 117 110 94 103 100
2019 85 117 101 93 101 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta