Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Arbete // Kommunens 15 största arbetsgiv…

Kommunens 15 största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.

Största arbetsgivare i Älvsbyns kommun 2019

     

Arbetsgivare

Antal anställda

Procentuell andel av totalt antal anställda i kommunen

ÄLVSBYNS KOMMUN

1 225

43,2

POLARBRÖD AKTIEBOLAG

225

7,9

ÄLVSBYHUS AB

175

6,2

BRÖDERNA ÖHMAN AB

75

2,6

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

75

2,6

STORFORSEN HOTELL AKTIEBOLAG

35

1,2

COOP NORRBOTTEN EK. FÖRENING

35

1,2

STIFTELSEN KARLSDAL MED ÄLVSBY FOLKHÖGSKOLA I ÄLVSBYN

35

1,2

ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB

35

1,2

ÄLVSBYN LIVS AB

35

1,2

NORRBOTTENS BERGTEKNIK AKTIEBOLAG

35

1,2

INFRANORD AB

35

1,2

SAMHALL AKTIEBOLAG

35

1,2

TINOR AB

35

1,2

ÄLVSBY FÖRSAMLING

35

1,2

Totalt antal anställda i kommunen

 

2 835

Totalt antal anställda för de 15 största i kommunen

 

2 125

Andel av antal anställda i kommunen

 

75,0

Källa: Statistiska centralbyråns Företagsregister

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta