Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Arbete // Öppet arbetslösa män och kvinn…

Öppet arbetslösa män och kvinnor

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2020. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Arjeplog

21

3,3

33

4,5

Arvidsjaur

68

4,6

84

5,0

Boden

224

3,4

326

4,4

Gällivare

91

2,2

120

2,5

Haparanda

87

4,6

130

6,2

Jokkmokk

40

3,4

47

3,6

Kalix

111

3,2

191

4,6

Kiruna

165

2,9

158

2,4

Luleå

709

3,7

853

4,0

Pajala

29

2,6

59

4,3

Piteå

291

2,9

383

3,5

Älvsbyn

71

3,9

98

4,7

Överkalix

24

3,4

33

4,3

Övertorneå

27

3,3

44

4,3

Norrbottens län

1 958

3,3

2 558

3,9

Riket

115 003

5,1

137 026

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2011-2020. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arjeplog

5,1

2,9

3,4

3,2

2,2

2,0

2,0

2,4

3,3

3,3

Arvidsjaur

4,2

3,8

4,1

4,6

3,6

3,5

4,1

3,3

3,7

4,6

Boden

4,7

4,2

3,9

3,2

3,7

3,4

3,1

2,8

2,8

3,4

Gällivare

4,5

4,7

3,4

3,0

2,9

2,8

2,6

2,2

1,9

2,2

Haparanda

5,8

5,3

5,1

4,3

4,1

4,2

3,8

4,2

4,0

4,6

Jokkmokk

5,4

4,8

3,9

3,8

3,7

4,0

3,8

2,3

2,0

3,4

Kalix

4,8

4,3

3,9

2,7

3,3

3,0

2,6

2,4

2,3

3,2

Kiruna

3,5

3,0

2,5

2,7

2,9

2,5

2,7

2,5

2,3

2,9

Luleå

4,9

4,4

3,8

3,1

3,0

2,7

2,8

3,2

3,3

3,7

Pajala

5,0

4,2

3,5

3,4

4,7

4,2

4,3

3,4

2,8

2,6

Piteå

4,0

3,6

3,1

2,9

2,5

2,7

3,1

3,0

2,8

2,9

Älvsbyn

4,8

4,8

3,5

3,3

3,5

3,3

3,5

3,3

3,2

3,9

Överkalix

4,1

3,2

3,9

2,8

3,0

3,9

3,0

2,7

3,2

3,4

Övertorneå

5,1

4,5

4,6

3,4

3,5

3,4

3,6

4,0

3,1

3,3

Norrbottens län

4,6

4,1

3,6

3,1

3,1

2,9

3,0

3,0

2,9

3,3

Riket

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

5,1

                     

Kommun/Region

Män

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arjeplog

5,1

5,1

6,4

4,4

4,9

4,1

3,9

4,4

3,8

4,5

Arvidsjaur

5,0

5,4

5,5

5,1

4,9

5,0

5,0

4,1

4,0

5,0

Boden

4,5

4,6

4,6

4,3

4,8

4,7

4,2

3,5

3,5

4,4

Gällivare

3,9

4,0

3,1

3,0

2,9

3,0

3,1

2,2

1,8

2,5

Haparanda

8,1

7,0

8,5

8,2

8,5

8,8

8,3

7,6

6,2

6,2

Jokkmokk

4,8

4,8

4,5

3,8

4,3

4,8

5,1

3,2

2,3

3,6

Kalix

5,2

5,2

5,0

4,1

4,1

4,3

3,6

3,4

3,6

4,6

Kiruna

2,7

2,5

2,6

2,4

2,7

2,7

2,7

2,3

2,1

2,4

Luleå

4,7

4,6

4,1

3,9

3,5

3,2

3,0

3,4

3,3

4,0

Pajala

5,8

5,6

5,2

4,7

7,8

6,7

6,3

5,4

3,4

4,3

Piteå

4,0

3,8

3,8

3,4

3,2

3,0

3,5

3,2

2,9

3,5

Älvsbyn

6,1

5,2

4,8

4,6

4,0

3,9

4,0

3,7

3,5

4,7

Överkalix

5,9

7,0

6,7

5,6

4,7

6,9

5,3

4,2

4,1

4,3

Övertorneå

6,5

7,0

7,1

6,3

6,5

5,9

5,8

4,7

4,2

4,3

Norrbottens län

4,6

4,5

4,3

3,9

3,9

3,8

3,7

3,4

3,2

3,9

Riket

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2011-2020. Index år 2011=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2011=100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arjeplog

100

57

67

63

43

39

39

48

64

64

Arvidsjaur

100

90

98

110

86

83

98

79

88

111

Boden

100

89

83

68

79

72

66

60

60

72

Gällivare

100

104

76

67

64

62

58

49

42

48

Haparanda

100

91

88

74

71

72

66

73

68

79

Jokkmokk

100

89

72

70

69

74

70