Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2021-01-15
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2020 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Arjeplog 29,0 71,0
Arvidsjaur 23,9 76,1
Boden 30,5 69,5
Gällivare 31,0 69,0
Haparanda 23,2 76,8
Jokkmokk 27,1 72,9
Kalix 30,3 69,7
Kiruna 28,6 71,4
Luleå 31,2 68,8
Pajala 31,3 68,7
Piteå 31,8 68,2
Älvsbyn 28,1 71,9
Överkalix 28,9 71,1
Övertorneå 32,2 67,8
Norrbottens län 30,3 69,7
Riket 30,0 70,0
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2010-2020. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 24,0 19,6 23,4 26,1 29,3 29,8 23,3 27,4 26,9 24,5 29,0
Arvidsjaur 24,2 24,9 22,9 20,7 20,2 18,2 21,1 22,0 27,0 27,7 23,9
Boden 22,7 24,2 25,1 24,3 25,4 25,5 25,9 27,0 28,6 29,2 30,5
Gällivare 22,7 21,4 24,4 24,7 23,2 26,2 27,4 28,9 31,3 30,5 31,0
Haparanda 13,6 15,6 20,6 20,4 20,1 21,1 21,8 24,2 21,6 26,8 23,2
Jokkmokk 22,1 22,2 22,3 18,8 19,1 18,2 22,8 24,5 27,1 24,3 27,1
Kalix 24,4 23,5 24,4 23,0 24,7 24,4 27,0 28,0 28,3 29,2 30,3
Kiruna 23,6 24,3 24,3 25,2 25,1 27,5 26,6 27,5 28,1 29,0 28,6
Luleå 25,0 25,5 26,8 28,2 28,0 29,5 30,7 31,2 32,8 31,7 31,2
Pajala 24,9 24,5 23,0 21,6 23,6 24,5 26,0 26,8 32,7 26,9 31,3
Piteå 24,4 24,0 27,8 26,0 27,0 26,9 28,0 30,2 31,5 31,2 31,8
Älvsbyn 23,9 20,9 23,5 21,0 22,2 26,6 27,2 25,8 32,4 27,1 28,1
Överkalix 20,8 18,9 24,4 27,1 25,0 33,7 28,0 27,6 31,6 29,6 28,9
Övertorneå 19,3 20,5 19,7 25,2 25,9 27,0 29,9 25,9 28,0 25,9 32,2
Norrbottens län 23,6 23,8 25,4 25,4 25,7 26,8 27,7 28,8 30,4 30,0 30,3
Riket 23,1 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 100 82 98 109 122 124 97 114 112 102 121
Arvidsjaur 100 103 95 86 84 75 87 91 112 115 99
Boden 100 107 111 107 112 112 114 119 126 129 135
Gällivare 100 94 108 109 102 116 121 127 138 135 137
Haparanda 100 115 152 150 148 155 160 178 159 197 171
Jokkmokk 100 100 101 85 86 82 103 111 123 110 122
Kalix 100 97 100 94 101 100 111 115 116 120 124
Kiruna 100 103 103 107 106 117 113 117 119 123 121
Luleå 100 102 107 113 112 118 123 125 131 127 125
Pajala 100 98 92 86 94 98 104 107 131 108 125
Piteå 100 99 114 107 111 110 115 124 129 128 131
Älvsbyn 100 88 99 88 93 111 114 108 136 114 118
Överkalix 100 91 117 130 120 162 135 133 152 142 139
Övertorneå 100 106 102 131 134 140 155 134 145 134 167
Norrbottens län 100 101 108 108 109 113 117 122 129 127 128
Riket 100 103 106 107 108 113 117 121 127 130 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta