Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Politik // Valresultat kommunvalet

Valresultat kommunvalet

Senast uppdaterad 2018-09-25
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

Valresultat vid kommunvalet 2018. Älvsbyns kommun

     

Parti

Röstfördelning

Antal

%

Moderaterna

79

1,5

Centerpartiet

1 001

18,7

Liberalerna (fd Folkpartiet)

553

10,3

Kristdemokraterna

283

5,3

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

2 118

39,6

Vänsterpartiet

537

10,0

Miljöpartiet de gröna

15

0,3

Sverigedemokraterna

515

9,6

Feministiskt initiativ

4

0,1

Norrbottens Sjukvårdsparti

244

4,6

Övriga anmälda partier

5

0,1

Summa giltiga röster

5 354

100

Ogiltiga röster - ej anmälda partier

1

 

Ogiltiga röster blanka

58

 

Ogiltiga röster övriga

 

 

Summa avgivna röster

5 413

83,3

Ej röstande

1 085

 

Röstberättigade

6 498

 

Röstberättigade utlänska medborgare

292

 

Källa: Valmyndigheten

Kommunfullmäktiges väljarkår och valresultat valen 1985-2018. Älvsbyns kommun

                     

Parti

Valresultat

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Moderaterna

339

245

354

291

272

204

95

93

62

79

Centerpartiet

744

860

848

643

555

640

834

1 076

788

1 001

Liberalerna (fd Folkpartiet)

470

347

413

359

295

229

241

541

373

553

Kristdemokraterna

324

325

408

253

390

353

259

194

130

283

Arbetarepartiet- Socialdemokraterna

3 843

3 666

3 306

3 598

2 573

2 690

2 888

2 195

2 569

2 118

Vänsterpartiet

739

722

816

1 156

1 589

1 094

716

974

612

537

Miljöpartiet de gröna

57

127

107

82

30

24

49

97

18

15

Sverigedemokraterna

 

 

 

 

 

 

 

104

624

515

Feministiskt initiativ

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

Norrbottens sjukvårdsparti

 

 

 

 

180

318

281

165

206

244

Övriga anmälda partier

29

 

17

28

11

17

40

113

12

5

Giltiga valsedlar totalt

6 545

6 292

6 269

6 410

5 895

5 569

5 403

5 552

5 397

5 354

Ogiltiga valsedlar

33

40

52

45

61

69

81

62

69

59

Röstande totalt

6 578

6 332

6 321

6 455

5 956

5 638

5 484

5 614

5 466

5 413

Ej röstande

663

906

914

857

1 188

1 280

1 365

1 151

1 107

1 085

Röstberättigade totalt

7 241

7 238

7 235

7 312

7 144

6 918

6 849

6 765

6 573

6 498

Röstberättigade utlänska medborgare

36

39

50

70

109

90

126

167

209

292

                     

Parti

Röster i %

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Moderaterna

5,2

3,9

5,6

4,5

4,6

3,7

1,8

1,7

1,1

1,5

Centerpartiet

11,4

13,7

13,5

10,0

9,4

11,5

15,4

19,4

14,6

18,7

Liberalerna (fd Folkpartiet)

7,2

5,5

6,6

5,6

5,0

4,1

4,5

9,7

6,9

10,3

Kristdemokraterna

5,0

5,2

6,5

3,9

6,6

6,3

4,8

3,5

2,4

5,3

Arbetarepartiet- Socialdemokraterna

58,7

58,3

52,7

56,1

43,6

48,3

53,5

39,5

47,6

39,6

Vänsterpartiet

11,3

11,5

13,0

18,0

27,0

19,6

13,3

17,5

11,3

10,0

Miljöpartiet de gröna

0,9

2,0

1,7

1,3

0,5

0,4

0,9

1,7

0,3

0,3

Sverigedemokraterna

 

 

 

 

 

 

 

1,9

11,6

9,6

Feministiskt initiativ

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,1

Norrbottens sjukvårdsparti

 

 

 

 

3,1

5,7

5,2

3,0

3,8

4,6

Övriga anmälda partier

0,4

0,0

0,3

0,4

0,2

0,3

0,7

2,0

0,2

0,1

Giltiga valsedlar totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Valmyndigheten

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta