Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Regional ekonomi // Primärkommunala investeringar

Primärkommunala investeringar

Senast uppdaterad 2021-09-07
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Primärkommunala investeringar 2020

Kommun/Region Investeringar, tusen kronor Investeringar per invånare, kr
Arjeplog 17 701 6 513
Arvidsjaur 46 381 7 548
Boden 352 434 12 560
Gällivare 646 606 37 029
Haparanda 89 518 9 324
Jokkmokk 15 170 3 127
Kalix 102 108 6 458
Kiruna 826 556 36 470
Luleå 441 466 5 620
Pajala 17 743 2 974
Piteå 269 104 6 373
Älvsbyn 26 408 3 279
Överkalix 13 639 4 147
Övertorneå 23 165 5 493
Norrbottens län 2 887 999 11 570
Riket 76 967 680 7 416

Primärkommunala investeringar 2014-2020

               

Kommun/Region

Investeringar, tusental kronor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arjeplog

16 686

9 027

8 128

11 644

20 457

19 567

17 701

Arvidsjaur

13 661

22 182

38 281

21 635

29 642

34 556

46 381

Boden

175 396

172 115

150 971

207 336

283 310

275 290

352 434

Gällivare

70 220

235 497

311 221

428 700

650 827

696 023

646 606

Haparanda

42 199

38 991

39 182

43 688

48 509

50 652

89 518

Jokkmokk

20 099

19 765

26 139

46 194

38 717

26 976

15 170

Kalix

75 000

72 933

81 295

71 161

92 974

109 876

102 108

Kiruna

244 681

308 624

317 194

289 624

398 368

80 532

826 556

Luleå

603 122

586 365

652 299

782 364

691 127

847 428

441 466

Pajala

19 876

14 654

24 542

18 529

18 990

26 816

17 743

Piteå

338 443

325 694

173 913

173 878

223 092

282 260

269 104

Älvsbyn

14 460

19 781

10 403

28 192

22 976

15 532

26 408

Överkalix

7 422

10 399

16 590

12 220

11 634

18 919

13 639

Övertorneå

24 424

25 476

17 477

16 111

28 929

24 249

23 165

Norrbottens län

1 641 265

1 861 503

1 867 635

2 151 276

2 559 552

2 508 676

2 887 999

Riket

48 283 199

48 605 025

52 926 945

62 235 130

72 702 340

76 415 417

76 967 680

Kommun/Region

Investeringar per invånare, kr

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arjeplog

5 740

3 127

2 826

4 128

7 322

7 026

6 513

Arvidsjaur

2 107

3 428

5 942

3 359

4 680

5 556

7 548

Boden

6 290

6 166

5 384

7 357

10 095

9 804

12 560

Gällivare

3 852

12 994

17 332

24 050

36 916

39 707

37 029

Haparanda

4 317

3 966

3 972

4 456

4 957

5 230

9 324

Jokkmokk

3 952

3 897

5 120

9 092

7 742

5 480

3 127

Kalix

4 599

4 489

5 011

4 401

5 790

6 917

6 458

Kiruna

10 528

13 315

13 692

12 529

17 326

3 522

36 470

Luleå

7 939

7 706

8 497

10 099

8 880

10 850

5 620

Pajala

3 153

2 366

4 013

3 037

3 145

4 431

2 974

Piteå

8 154

7 839

4 150

4 122

5 297

6 676

6 373

Älvsbyn

1 770

2 417

1 270

3 407

2 823

1 926

3 279

Överkalix

2 177

3 063

4 911

3 629

3 523

5 707

4 147

Övertorneå

5 184

5 535

3 855

3 612

6 560

5 641

5 493

Norrbottens län

6 565

7 454

7 454

8 561

10 218

10 031

11 570

Riket

4 953

4 934

5 295

6 150

7 107

7 399

7 416

Källa: Statistiska centralbyrån

Primärkommunala investeringar 2014-2020. Index år 2014=100

               

Kommun/Region

Investeringar totalt. Index år 2014=100

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arjeplog

100

54

49

70

123

117

106

Arvidsjaur

100

162

280

158

217

253

340

Boden

100

98

86

118

162

157

201

Gällivare

100

335

443

611

927

991

921

Haparanda

100

92

93

104

115

120

212

Jokkmokk

100

98

130

230

193

134

75

Kalix

100

97

108

95

124

147

136

Kiruna

100

126

130

118

163

33

338

Luleå

100

97

108

130

115

141

73

Pajala

100

74

123

93

96

135

89

Piteå

100

96

51

51

66

83

80

Älvsbyn

100

137

72

195

159

107

183

Överkalix

100

140

224

165

157

255

184

Övertorneå

100

104

72

66

118

99

95

Norrbottens län

100

113

114

131

156

153

176

Riket

100

101

110

129

151

158

159

Kommun/Region

Investeringar per invånare. Index år 2014=100

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arjeplog

100

54

49

72

128

122

113

Arvidsjaur

100

163

282

159

222

264

358

Boden

100

98

86

117

161

156

200

Gällivare

100

337

450

624

958

1 031

961

Haparanda

100

92

92

103

115

121

216

Jokkmokk

100

99

130

230

196

139

79

Kalix

100

98

109

96

126

150

140

Kiruna

100

126

130

119

165