Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet

Senast uppdaterad 2021-05-24
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Älvsbyns kommun Norrbottens län Riket
1995/1996 23,6 36,9 37,0
1996/1997 29,3 39,6 38,2
1997/1998 32,4 40,4 39,6
1998/1999 40,3 45,6 42,7
1999/2000 28,6 42,1 42,7
2000/2001 31,2 45,6 45,9
2001/2002 35,6 44,9 44,8
2002/2003 35,6 42,9 43,9
2003/2004 31,5 40,9 42,3
2004/2005 40,4 38,5 40,9
2005/2006 34,5 37,9 41,1
2006/2007 20,8 37,0 42,5
2007/2008 38,5 39,4 43,9
2008/2009 31,9 39,5 45,1
2009/2010 39,0 35,7 43,0
2010/2011 34,0 36,3 42,5
2011/2012 31,6 35,4 42,2
2012/2013 29,5 34,5 42,5
2013/2014 17,5 32,4 45,1
2014/2015 28,2 35,8 44,9
2015/2016 33,9 34,4 45,5
2016/2017 23,4 34,2 46,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta