Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Geografi // Tätorter

Tätorter

Senast uppdaterad 2021-11-25
Förklaring
Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. Avgränsningen sker med GIS-teknik där registerdata med uppgifter om befolkning kopplat till koordinatsatt information om enskilda fastigheter utnyttjas samt kompletterande registerinformation om byggnader. Till viss del utnyttjas även kartor och flygfoton.
PDF
Diagram nuläge
Folkmängd tätorter i Gällivare kommun 1980-2020

Tätort 1980 1990 2000 2010 2020
Gällivare 8 131 8 470 8 454 8 449 10 929
Hakkas 524 432 407 365 361
Koskullskulle 1 101 1 080 1 072 874 1 193
Malmberget västra 10 428 8 358 6 555 5 590 927
Malmberget östra 397
Nilivaara 258 228 208 ej tätort ej tätort
Puoltikasvaara 240 236 ej tätort ej tätort ej tätort
Repisvaara 284
Skaulo 309 241 ej tätort ej tätort ej tätort
Tjautjas ej tätort ej tätort ej tätort 234 250
Ullatti 255 274 249 213 ej tätort

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta