Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Näringsliv // Anställda och egna företagare

Anställda och egna företagare

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2019

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Arjeplog 161 63 224 15,4 1 233 84,6
Arvidsjaur 235 119 354 11,7 2 675 88,3
Boden 753 340 1 093 9,6 10 352 90,4
Gällivare 528 301 829 8,6 8 816 91,4
Haparanda 307 134 441 12,8 3 016 87,2
Jokkmokk 333 101 434 18,2 1 952 81,8
Kalix 646 227 873 12,3 6 207 87,7
Kiruna 724 398 1 122 8,7 11 751 91,3
Luleå 1 791 1 250 3 041 6,9 41 263 93,1
Pajala 428 102 530 20,0 2 123 80,0
Piteå 1 163 669 1 832 9,5 17 378 90,5
Älvsbyn 267 152 419 12,9 2 821 87,1
Överkalix 178 62 240 17,4 1 138 82,6
Övertorneå 314 84 398 22,4 1 375 77,6
Norrbottens län 7 828 4 002 11 830 9,5 112 100 90,5
Riket 288 238 182 511 470 749 9,3 4 584 144 90,7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta