Haparanda kommun
Norrbottens län
Haparanda
Haparanda // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2020-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arjeplog

398

217

559

750

794

2 718

Arvidsjaur

990

532

1 381

1 557

1 685

6 145

Boden

4 543

2 782

6 513

7 175

7 047

28 060

Gällivare

2 806

1 422

4 231

4 577

4 426

17 462

Haparanda

1 619

797

1 837

2 455

2 893

9 601

Jokkmokk

679

395

1 054

1 335

1 388

4 851

Kalix

2 396

1 335

3 184

4 288

4 609

15 812

Kiruna

4 000

2 196

5 675

5 976

4 817

22 664

Luleå

13 170

9 216

20 022

19 756

16 385

78 549

Pajala

902

533

977

1 462

2 092

5 966

Piteå

7 268

4 098

10 025

10 773

10 062

42 226

Älvsbyn

1 309

819

1 744

2 067

2 115

8 054

Överkalix

420

274

599

850

1 146

3 289

Övertorneå

547

345

664

1 120

1 541

4 217

Norrbottens län

41 047

24 961

58 465

64 141

61 000

249 614

Riket

1 955 716

1 038 122

2 750 673

2 546 698

2 088 086

10 379 295

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arjeplog

14,6

8,0

20,6

27,6

29,2

100

Arvidsjaur

16,1

8,7

22,5

25,3

27,4

100

Boden

16,2

9,9

23,2

25,6

25,1

100

Gällivare

16,1

8,1

24,2

26,2

25,3

100

Haparanda

16,9

8,3

19,1

25,6

30,1

100

Jokkmokk

14,0

8,1

21,7

27,5

28,6

100

Kalix

15,2

8,4

20,1

27,1

29,1

100

Kiruna

17,6

9,7

25,0

26,4

21,3

100

Luleå

16,8

11,7

25,5

25,2

20,9

100

Pajala

15,1

8,9

16,4

24,5

35,1

100

Piteå

17,2

9,7

23,7

25,5

23,8

100

Älvsbyn

16,3

10,2

21,7

25,7

26,3

100

Överkalix

12,8

8,3

18,2

25,8

34,8

100

Övertorneå

13,0

8,2

15,7

26,6

36,5

100

Norrbottens län

16,4

10,0

23,4

25,7

24,4

100

Riket

18,8

10,0

26,5

24,5

20,1

100

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta