Luleå kommun
Norrbottens län
Luleå
Luleå // Arbete // Kommunens 15 största arbetsgiv…

Kommunens 15 största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.

Största arbetsgivare i Luleå kommun 2019

     

Arbetsgivare

Antal anställda

Procentuell andel av totalt antal anställda i kommunen

LULEÅ KOMMUN

7 275

17,9

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

3 225

7,9

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

1 375

3,4

SSAB EMEA AB

1 325

3,3

FÖRSVARSMAKTEN

725

1,8

FERRUFORM AKTIEBOLAG

525

1,3

TELIA SVERIGE AB

475

1,2

SAMHALL AKTIEBOLAG

375

0,9

GESTAMP HARDTECH AB

375

0,9

FÖRSÄKRINGSKASSAN

375

0,9

TRAFIKVERKET

375

0,9

DIN FÖRLÄNGDA ARM I NORR AB

375

0,9

LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN

325

0,8

COOP NORRBOTTEN EK. FÖRENING

225

0,6

NÅIDEN BYGG AKTIEBOLAG

225

0,6

Totalt antal anställda i kommunen

 

40 742

Totalt antal anställda för de 15 största i kommunen

 

17 575

Andel av antal anställda i kommunen

 

43,1

Källa: Statistiska centralbyråns Företagsregister

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta