Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2022-04-28
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2021

                 

Högsta utbildningsnivå

Norrbottens län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

4 606

8

1 368

16

200 702

10

123 080

17

Gymn högst 2 år

15 760

28

1 846

22

423 519

21

135 928

19

Gymn mer än 2 år

18 646

34

1 280

15

592 773

30

98 469

14

Eftergymn mindre än 3 år

7 355

13

1 073

13

314 820

16

100 697

14

Eftergymn 3 år eller mer

8 342

15

1 465

18

440 894

22

157 261

22

Forskarutbildning

487

1

292

4

23 872

1

17 131

2

Uppgift saknas

291

1

1 015

12

12 156

1

71 704

10

Befolkning 25-64 år

55 487

100

8 339

100

2 008 736

100

704 270

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Norrbottens län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

2 807

6

1 585

17

110 223

6

118 574

17

Gymn högst 2 år

9 273

19

1 707

18

298 549

16

115 449

17

Gymn mer än 2 år

13 504

28

1 378

15

473 137

25

94 391

14

Eftergymn mindre än 3 år

7 380

15

1 212

13

314 497

16

98 390

14

Eftergymn 3 år eller mer

15 497

32

2 609

28

696 107

36

206 311

30

Forskarutbildning

321

1

190

2

19 159

1

13 234

2

Uppgift saknas

197

0

649

7

8 246

0

45 998

7

Befolkning 25-64 år

48 979

100

9 330

100

1 919 918

100

692 347

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta