Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2019 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Askersund

31,2

73,9

82,6

87,1

88,2

78,6

27,4

83,8

Degerfors

21,1

63,1

72,2

78,6

83,1

73,0

21,2

77,0

Hallsberg

25,1

65,5

78,9

84,3

85,0

76,3

25,0

81,1

Hällefors

23,9

54,9

71,1

74,9

80,9

71,9

21,3

74,7

Karlskoga

24,8

64,6

77,3

80,0

86,1

77,1

19,1

80,3

Kumla

30,1

67,0

82,5

87,3

87,6

77,7

21,7

84,1

Laxå

29,7

64,7

76,2

82,2

83,8

74,8

24,6

79,1

Lekeberg

31,9

70,2

88,2

90,9

89,8

80,2

36,3

87,5

Lindesberg

25,8

67,8

77,0

82,5

85,0

77,0

26,1

80,4

Ljusnarsberg

14,7

59,7

73,2

70,9

76,6

63,9

21,9

70,8

Nora

28,7

65,6

76,6

81,8

87,9

78,8

28,4

81,5

Örebro

29,7

61,6

78,3

83,1

84,7

77,2

24,7

80,8

Örebro län

28,1

63,1

78,4

83,1

85,2

76,7

24,4

80,9

Riket

29,1

62,4

78,1

83,6

85,7

77,2

26,0

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Askersund

33,5

71,5

77,6

86,6

85,8

75,7

20,1

81,0

Degerfors

24,3

59,7

70,4

76,6

79,5

70,6

16,9

74,5

Hallsberg

27,7

66,0

76,1

81,5

83,7

72,6

18,2

78,5

Hällefors

23,7

54,5

70,2

70,2

77,9

74,5

19,1

73,6

Karlskoga

27,9

63,7

73,9

76,6

83,8

75,2

15,9

77,6

Kumla

35,5

69,3

80,9

85,0

85,8

75,0

18,2

82,0

Laxå

35,8

57,1

72,6

78,9

83,5

72,4

19,5

76,8

Lekeberg

30,5

76,9

88,0

89,8

89,7

78,0

32,0

86,5

Lindesberg

29,7

68,4

73,5

80,0

83,8

75,7

21,1

78,4

Ljusnarsberg

16,1

57,6

71,2

69,8

77,3

63,7

19,5

70,2

Nora

33,2

69,3

73,0

80,8

87,1

78,1

26,0

80,1

Örebro

34,4

62,0

76,9

81,8

84,0

77,1

21,1

79,9

Örebro län

32,2

63,2

76,5

81,3

84,0

75,7

20,4

79,4

Riket

33,7

62,8

76,3

82,3

85,3

76,6

22,1

80,1

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Askersund

29,1

75,4

87,2

87,7

90,3

81,6

34,1

86,5

Degerfors

18,1

65,7

73,7

80,7

86,4

75,3

25,4

79,3

Hallsberg

22,7

65,2

81,6

86,7

86,1

79,6

31,7

83,5

Hällefors

24,0

55,2

72,0

78,8

83,9

69,6

23,5

75,6

Karlskoga

22,0

65,3

80,3

83,4

88,3

78,9

22,5

82,9

Kumla

25,6

65,0

84,0

89,4

89,4

80,3

25,4

86,1

Laxå

24,8

69,4

79,5

85,2

84,0

76,9

29,2

81,1

Lekeberg

33,1

65,7

88,3

92,0

89,9

82,2

40,6

88,3

Lindesberg

22,1

67,3

80,1

84,7

86,3

78,2

30,8

82,2

Ljusnarsberg

13,6

61,1

74,6

72,1

76,0

64,2

24,2

71,2

Nora

25,0

63,0

80,1

82,8

88,7

79,5

30,8

83,0

Örebro

25,2

61,2

79,6

84,4

85,3

77,3

28,6

81,7

Örebro län

24,4

63,0

80,2

84,8

86,3

77,7

28,5

82,3

Riket

25,0

62,0

79,8

84,7

86,1

77,7

30,0

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta