Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2020-12-31 i Örebro län jämfört med riket

             

Ålder

Örebro län

Riket

 

Antal

Procent

Procent

 

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 443

8 855

2,8

2,9

2,8

2,9

5-9

8 904

9 409

2,9

3,1

2,9

3,1

10-14

8 917

9 444

2,9

3,1

2,9

3,1

15-19

8 196

8 615

2,7

2,8

2,7

2,9

20-24

9 425

9 978

3,1

3,3

2,6

3,0

25-29

9 981

10 783

3,3

3,5

3,4

3,6

30-34

9 768

10 428

3,2

3,4

3,5

3,7

35-39

8 696

9 018

2,8

3,0

3,1

3,3

40-44

8 633

9 018

2,8

3,0

3,0

3,1

45-49

9 459

9 516

3,1

3,1

3,2

3,3

50-54

9 516

9 910

3,1

3,2

3,2

3,3

55-59

9 091

9 395

3,0

3,1

3,1

3,1

60-64

8 336

8 280

2,7

2,7

2,7

2,8

65-69

8 340

8 088

2,7

2,6

2,6

2,6

70-74

9 020

8 479

3,0

2,8

2,7

2,6

75-79

7 714

7 230

2,5

2,4

2,3

2,1

80-84

4 795

4 012

1,6

1,3

1,5

1,2

85-89

2 923

1 960

1,0

0,6

1,0

0,6

90-94

1 594

726

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

497

161

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

73

17

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

152 321

153 322

49,8

50,2

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta