Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2021-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Askersund

1 863

1 006

2 314

3 008

3 343

11 534

Degerfors

1 508

854

1 871

2 571

2 730

9 534

Hallsberg

3 209

1 432

3 891

3 992

3 672

16 196

Hällefors

1 151

663

1 351

1 710

1 974

6 849

Karlskoga

5 254

2 975

6 927

7 730

7 551

30 437

Kumla

4 664

2 131

5 549

5 353

4 447

22 144

Laxå

912

438

1 067

1 536

1 629

5 582

Lekeberg

1 964

619

2 242

1 999

1 779

8 603

Lindesberg

4 280

2 173

5 246

5 903

5 999

23 601

Ljusnarsberg

641

377

830

1 279

1 477

4 604

Nora

1 928

899

2 280

2 675

2 939

10 721

Örebro

30 016

19 099

43 223

35 717

28 932

156 987

Örebro län

57 390

32 666

76 791

73 473

66 472

306 792

Riket

1 961 414

1 046 875

2 768 985

2 556 286

2 118 766

10 452 326

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Askersund

16,2

8,7

20,1

26,1

29,0

100

Degerfors

15,8

9,0

19,6

27,0

28,6

100

Hallsberg

19,8

8,8

24,0

24,6

22,7

100

Hällefors

16,8

9,7

19,7

25,0

28,8

100

Karlskoga

17,3

9,8

22,8

25,4

24,8

100

Kumla

21,1

9,6

25,1

24,2

20,1

100

Laxå

16,3

7,8

19,1

27,5

29,2

100

Lekeberg

22,8

7,2

26,1

23,2

20,7

100

Lindesberg

18,1

9,2

22,2

25,0

25,4

100

Ljusnarsberg

13,9

8,2

18,0

27,8

32,1

100

Nora

18,0

8,4

21,3

25,0

27,4

100

Örebro

19,1

12,2

27,5

22,8

18,4

100

Örebro län

18,7

10,6

25,0

23,9

21,7

100

Riket

18,8

10,0

26,5

24,5

20,3

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta