Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2022-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Askersund

1 821

1 004

2 298

2 984

3 390

11 497

Degerfors

1 542

824

1 843

2 589

2 732

9 530

Hallsberg

3 195

1 426

3 992

4 000

3 677

16 290

Hällefors

1 103

618

1 309

1 660

1 966

6 656

Karlskoga

5 166

2 954

6 914

7 676

7 568

30 278

Kumla

4 778

2 134

5 571

5 436

4 560

22 479

Laxå

910

444

1 067

1 527

1 628

5 576

Lekeberg

2 003

638

2 314

1 973

1 828

8 756

Lindesberg

4 182

2 071

5 277

5 889

6 016

23 435

Ljusnarsberg

610

346

844

1 251

1 466

4 517

Nora

1 925

875

2 252

2 654

2 995

10 701

Örebro

29 816

19 627

43 310

35 969

29 335

158 057

Örebro län

57 051

32 961

76 991

73 608

67 161

307 772

Riket

1 952 650

1 064 780

2 789 818

2 567 171

2 147 137

10 521 556

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Askersund

15,8

8,7

20,0

26,0

29,5

100

Degerfors

16,2

8,6

19,3

27,2

28,7

100

Hallsberg

19,6

8,8

24,5

24,6

22,6

100

Hällefors

16,6

9,3

19,7

24,9

29,5

100

Karlskoga

17,1

9,8

22,8

25,4

25,0

100

Kumla

21,3

9,5

24,8

24,2

20,3

100

Laxå

16,3

8,0

19,1

27,4

29,2

100

Lekeberg

22,9

7,3

26,4

22,5

20,9

100

Lindesberg

17,8

8,8

22,5

25,1

25,7

100

Ljusnarsberg

13,5

7,7

18,7

27,7

32,5

100

Nora

18,0

8,2

21,0

24,8

28,0

100

Örebro

18,9

12,4

27,4

22,8

18,6

100

Örebro län

18,5

10,7

25,0

23,9

21,8

100

Riket

18,6

10,1

26,5

24,4

20,4

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta