Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2023-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Askersund

1 811

976

2 312

2 964

3 415

11 478

Degerfors

1 489

792

1 823

2 554

2 699

9 357

Hallsberg

3 157

1 390

4 003

3 997

3 685

16 232

Hällefors

1 020

583

1 294

1 645

1 953

6 495

Karlskoga

5 115

2 930

7 037

7 577

7 602

30 261

Kumla

4 740

2 143

5 575

5 483

4 575

22 516

Laxå

887

440

1 068

1 447

1 655

5 497

Lekeberg

1 962

620

2 234

1 967

1 823

8 606

Lindesberg

4 120

2 089

5 218

5 828

6 037

23 292

Ljusnarsberg

571

330

822

1 207

1 477

4 407

Nora

1 868

849

2 270

2 637

3 003

10 627

Örebro

29 455

20 187

43 676

36 364

29 666

159 348

Örebro län

56 195

33 329

77 332

73 670

67 590

308 116

Riket

1 928 994

1 079 133

2 794 080

2 574 748

2 174 752

10 551 707

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Askersund

15,8

8,5

20,1

25,8

29,8

100

Degerfors

15,9

8,5

19,5

27,3

28,8

100

Hallsberg

19,4

8,6

24,7

24,6

22,7

100

Hällefors

15,7

9,0

19,9

25,3

30,1

100

Karlskoga

16,9

9,7

23,3

25,0

25,1

100

Kumla

21,1

9,5

24,8

24,4

20,3

100

Laxå

16,1

8,0

19,4

26,3

30,1

100

Lekeberg

22,8

7,2

26,0

22,9

21,2

100

Lindesberg

17,7

9,0

22,4

25,0

25,9

100

Ljusnarsberg

13,0

7,5

18,7

27,4

33,5

100

Nora

17,6

8,0

21,4

24,8

28,3

100

Örebro

18,5

12,7

27,4

22,8

18,6

100

Örebro län

18,2

10,8

25,1

23,9

21,9

100

Riket

18,3

10,2

26,5

24,4

20,6

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta