Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Försörjningskvot

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 76, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 76 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2020

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Askersund 5 662 5 809 97,5
Degerfors 4 667 4 964 94,0
Hallsberg 7 468 8 522 87,6
Hällefors 3 423 3 473 98,6
Karlskoga 14 070 16 193 86,9
Kumla 10 113 11 749 86,1
Laxå 2 778 2 881 96,4
Lekeberg 4 024 4 448 90,5
Lindesberg 11 233 12 425 90,4
Ljusnarsberg 2 292 2 382 96,2
Nora 5 308 5 378 98,7
Örebro 65 374 91 007 71,8
Örebro län 136 412 169 231 80,6
Riket 4 502 460 5 876 835 76,6
Demografisk försörjningskvot 2010-2020

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 84,0 84,7 86,7 88,3 90,7 91,5 92,4 93,6 94,7 96,8 97,5
Degerfors 83,3 83,8 85,5 85,4 86,6 87,2 87,7 89,8 92,5 92,5 94,0
Hallsberg 78,5 78,9 79,9 80,4 81,0 81,5 82,8 83,9 86,0 86,7 87,6
Hällefors 89,4 90,3 89,8 91,0 90,9 91,5 95,2 97,6 96,9 98,4 98,6
Karlskoga 82,2 83,1 83,3 84,2 84,0 84,8 84,6 86,1 87,0 86,9 86,9
Kumla 78,1 78,5 78,8 80,6 81,5 81,9 82,7 83,2 84,9 85,1 86,1
Laxå 85,0 85,2 86,9 88,5 90,3 92,0 94,6 94,2 96,1 96,9 96,4
Lekeberg 78,8 80,7 80,7 82,5 84,5 85,5 87,2 87,7 89,8 90,2 90,5
Lindesberg 80,4 82,1 82,5 82,9 83,9 85,8 87,1 88,5 89,1 89,9 90,4
Ljusnarsberg 86,7 88,1 87,0 86,4 87,7 86,1 89,1 92,6 93,8 94,3 96,2
Nora 85,0 86,4 88,6 89,7 91,9 92,2 93,1 95,3 97,1 98,9 98,7
Örebro 67,9 68,6 69,3 70,0 70,4 71,2 71,0 71,1 71,2 71,5 71,8
Örebro län 74,8 75,5 76,1 76,9 77,6 78,4 78,7 79,3 79,8 80,2 80,6
Riket 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 100 101 103 105 108 109 110 111 113 115 116
Degerfors 100 101 103 103 104 105 105 108 111 111 113
Hallsberg 100 100 102 102 103 104 106 107 110 110 112
Hällefors 100 101 100 102 102 102 106 109 108 110 110
Karlskoga 100 101 101 102 102 103 103 105 106 106 106
Kumla 100 100 101 103 104 105 106 107 109 109 110
Laxå 100 100 102 104 106 108 111 111 113 114 113
Lekeberg 100 102 102 105 107 108 111 111 114 114 115
Lindesberg 100 102 103 103 104 107 108 110 111 112 112
Ljusnarsberg 100 102 100 100 101 99 103 107 108 109 111
Nora 100 102 104 105 108 109 110 112 114 116 116
Örebro 100 101 102 103 104 105 105 105 105 105 106
Örebro län 100 101 102 103 104 105 105 106 107 107 108
Riket 100 101 101 102 103 104 104 105 106 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta