Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Energi // Småhus, uppvärmningssätt

Småhus, uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2020-10-19
Förklaring

Undersökningen baseras på ett urval av ca 7 000 småhus ur fastighetstaxeringsregistret. Då undersökningen är urvalsbaserad har resultatet skattats. Statistiken utgör underlag för SCBs beräkning av energibalanserna.

PDF
Diagram nuläge

Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus fördelat efter energikälla/energibärare 2019, GWh

               

Region

GWh efter energikälla/energibärare

Eldnings- olja

Fjärr- värme

El exkl hushållsel

Naturgas/ stadsgas

Närvärme (annan panncentral)

Biobränsle

Totalt

Stockholms län

84

408

2 806

31

536

3 865

Uppsala län

200

518

..

386

1 108

Södermanlands län

..

133

577

337

1 047

Östergötlands län

..

359

579

416

1 358

Jönköpings län

..

227

539

..

..

556

1 349

Kronobergs län

..

237

297

..

335

906

Kalmar län

..

190

343

..

305

854

Gotlands län

24

157

258

439

Blekinge län

..

44

394

260

701

Skåne län

37

731

1 795

186

59

969

3 776

Hallands län

..

134

611

..

..

334

1 154

Västra Götalands län

65

648

2 550

30

1 240

4 532

Värmlands län

..

159

462

..

348

1 017

Örebro län

..

261

466

..

215

992

Västmanlands län

..

331

275

184

792

Dalarnas län

206

459

..

496

1 177

Gävleborgs län

283

558

480

1 321

Västernorrlands län

..

174

422

247

858

Jämtlands län

..

125

385

..

252

796

Västerbottens län

..

208

631

494

1 348

Norrbottens län

..

347

453

..

128

953

Riket

397

5 428

15 278

263

204

8 774

30 345

               

Region

Andelar (procent)

Eldnings- olja

Fjärr- värme

El exkl hushållsel

Naturgas/ stadsgas

Närvärme (annan panncentral)

Biobränsle

Totalt

Stockholms län

2,2

10,6

72,6

0,8

13,9

100

Uppsala län

18,0

46,7

..

34,8

100

Södermanlands län

..

12,7

55,1

32,2

100

Östergötlands län

..

26,4

42,6

30,6

100

Jönköpings län

..

16,8

40,0

..

..

41,2

100

Kronobergs län

..

26,2

32,8

..

37,0

100

Kalmar län

..

22,2

40,2

..

35,7

100

Gotlands län

5,5

35,8

58,8

100

Blekinge län

..

6,3

56,2

37,1

100

Skåne län

1,0

19,4

47,5

4,9

1,6

25,7

100

Hallands län

..

11,6

52,9

..

..

28,9

100

Västra Götalands län

1,4

14,3

56,3

0,7

27,4

100

Värmlands län

..

15,6

45,4

..

34,2

100

Örebro län

..

26,3

47,0

..

21,6

100

Västmanlands län

..

41,8

34,7

23,2

100

Dalarnas län

17,5

39,0

..

42,1

100

Gävleborgs län

21,4

42,2

36,3

100

Västernorrlands län

..

20,3

49,2

28,8

100

Jämtlands län

..

15,7

48,4

..

31,7

100

Västerbottens län

..

15,4

46,8

36,6

100

Norrbottens län

..

36,4

47,5

..

13,4

100

Riket

1,3

17,9

50,3

0,9

0,7

28,9

100

.. = uppgift saknas eller är för osäker för att anges. - = inget finns att redovisa. 0 = mindre än 0,5.

Källa: Energimyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta