Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Medellivslängd

Medellivslängd

Senast uppdaterad 2021-03-18
Förklaring
Den återstående medellivslängden utgörs av antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss ålder. Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för medellivslängden.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Medellivslängd vid födelsen 2016-2020. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 84,8 81,2
Uppsala län 84,9 81,5
Södermanlands län 83,7 80,2
Östergötlands län 84,2 81,1
Jönköpings län 84,7 81,2
Kronobergs län 84,5 81,6
Kalmar län 84,3 80,6
Gotlands län 84,5 80,8
Blekinge län 83,8 80,4
Skåne län 84,4 80,9
Hallands län 85,1 82,1
Västra Götalands län 84,2 80,7
Värmlands län 84,2 80,3
Örebro län 84,2 80,3
Västmanlands län 84,1 80,2
Dalarnas län 84,3 80,7
Gävleborgs län 83,5 80,0
Västernorrlands län 83,4 79,8
Jämtlands län 83,8 80,4
Västerbottens län 84,0 80,8
Norrbottens län 83,2 79,6
Riket 84,3 80,8

Medellivslängd 1966-2020. Antal år

         

Tidsperiod

Kvinnor

Män

Örebro län

Riket

Örebro län

Riket

1966-1970

76,8

76,8

72,3

71,9

1971-1975

77,6

77,7

72,2

72,1

1976-1980

78,6

78,5

72,9

72,4

1981-1985

79,4

79,5

73,8

73,6

1986-1990

80,0

80,2

74,6

74,4

1991-1995

80,6

81,0

76,0

75,6

1996-2000

81,2

81,8

76,3

76,9

2001-2005

82,1

82,4

77,7

78,0

2006-2010

83,0

83,2

78,9

79,1

2011-2015

83,4

83,8

79,3

80,1

2016-2020

84,2

84,3

80,3

80,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av medellivslängd 1966-2020. Index perioden 1966/1970=100

         

Tidsperiod

Kvinnor. Index år 1966-1970=100

Män. Index år 1966-1970=100

Örebro län

Riket

Örebro län

Riket

1966-1970

100

100

100

100

1971-1975

101

101

100

100

1976-1980

102

102

101

101

1981-1985

103

104

102

102

1986-1990

104

104

103

103

1991-1995

105

105

105

105

1996-2000

106

107

106

107

2001-2005

107

107

108

108

2006-2010

108

108

109

110

2011-2015

109

109

110

111

2016-2020

110

110

111

112

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta