Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Personbilar per 1 000 invånare

Personbilar per 1 000 invånare

Senast uppdaterad 2021-02-17
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2020/2021

Region 2020/ 2021
Stockholms län 399
Uppsala län 433
Södermanlands län 493
Östergötlands län 475
Jönköpings län 525
Kronobergs län 515
Kalmar län 549
Gotlands län 611
Blekinge län 540
Skåne län 476
Hallands län 534
Västra Götalands län 461
Värmlands län 554
Örebro län 496
Västmanlands län 495
Dalarnas län 584
Gävleborgs län 533
Västernorrlands län 547
Jämtlands län 569
Västerbottens län 504
Norrbottens län 570
Riket 476
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2010/11 - 2020/21

Region/kommun . 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Stockholms län 390 392 391 390 393 398 402 404 398 394 399
Uppsala län 433 436 439 435 440 444 445 442 437 431 433
Södermanlands län 475 482 484 485 489 495 499 499 498 492 493
Östergötlands län 456 459 462 463 469 474 477 479 477 474 475
Jönköpings län 492 498 502 505 512 516 521 527 526 525 525
Kronobergs län 499 505 508 510 515 516 521 521 519 515 515
Kalmar län 516 524 527 531 537 541 549 549 549 548 549
Gotlands län 566 572 575 583 593 601 608 611 610 605 611
Blekinge län 508 514 519 521 525 528 532 534 536 536 540
Skåne län 462 464 465 468 470 472 477 477 474 473 476
Hallands län 510 517 518 520 526 531 534 537 535 534 534
Västra Götalands län 450 454 454 452 456 459 463 465 461 458 461
Värmlands län 525 533 537 539 543 547 550 553 554 551 554
Örebro län 481 487 491 495 490 494 498 498 498 493 496
Västmanlands län 475 482 486 489 493 495 499 501 498 495 495
Dalarnas län 542 549 557 562 571 574 579 581 581 579 584
Gävleborgs län 506 510 513 515 520 523 529 534 533 530 533
Västernorrlands län 517 525 527 531 538 541 545 547 546 543 547
Jämtlands län 535 541 546 550 558 561 565 565 567 564 569
Västerbottens län 475 482 487 490 497 500 505 505 504 502 504
Norrbottens län 535 542 548 552 560 565 566 565 567 566 570
Riket 461 464 466 467 471 475 478 480 477 474 476
Källa: Trafikanalys
Utveckling 2010/11-2020/21. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2010/11=100

Region/kommun 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Stockholms län 100 100 100 100 101 102 103 103 102 101 102
Uppsala län 100 101 101 100 102 103 103 102 101 100 100
Södermanlands län 100 101 102 102 103 104 105 105 105 104 104
Östergötlands län 100 101 101 102 103 104 105 105 105 104 104
Jönköpings län 100 101 102 103 104 105 106 107 107 107 107
Kronobergs län 100 101 102 102 103 103 104 104 104 103 103
Kalmar län 100 102 102 103 104 105 106 106 106 106 106
Gotlands län 100 101 102 103 105 106 107 108 108 107 108
Blekinge län 100 101 102 103 103 104 105 105 105 105 106
Skåne län 100 100 101 101 102 102 103 103 103 102 103
Hallands län 100 101 102 102 103 104 105 105 105 105 105
Västra Götalands län 100 101 101 100 101 102 103 103 103 102 102
Värmlands län 100 101 102 103 104 104 105 105 105 105 106
Örebro län 100 101 102 103 102 103 104 104 103 103 103
Västmanlands län 100 102 102 103 104 104 105 105 105 104 104
Dalarnas län 100 101 103 104 105 106 107 107 107 107 108
Gävleborgs län 100 101 101 102 103 103 105 105 105 105 105
Västernorrlands län 100 102 102 103 104 105 105 106 106 105 106
Jämtlands län 100 101 102 103 104 105 106 106 106 105 106
Västerbottens län 100 101 103 103 105 105 106 106 106 106 106
Norrbottens län 100 101 102 103 105 106 106 106 106 106 107
Riket 100 101 101 101 102 103 104 104 103 103 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta