Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2011-06-14
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.

Inrikes och utrikes sjöfart 2021, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods               

Lossat       

Lastat       

Lossat       

Lastat       

Stockholms län

1 504

366

4 943

3 195

10 008

Uppsala län

18

148

238

228

632

Södermanlands län

1 310

242

2 208

889

4 649

Östergötlands län

667

131

1 440

1 448

3 686

Kalmar län

515

394

706

1 203

2 818

Gotlands län

527

729

65

863

2 184

Blekinge län

505

90

3 171

2 007

5 773

Skåne län

1 377

406

17 087

14 887

33 757

Hallands län

185

119

1 896

2 062

4 262

Västra Götalands län

687

1 474

18 710

17 644

38 515

Värmlands län

124

96

582

674

1 476

Västmanlands län

478

112

1 722

566

2 878

Gävleborgs län

981

448

1 820

2 452

5 701

Västernorrlands län

370

269

1 967

2 215

4 821

Västerbottens län

523

252

1 290

1 694

3 759

Norrbottens län

922

1 975

2 198

4 163

9 258

Riket

10 692

7 251

60 045

56 192

134 180

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta