Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2021-05-19
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Barnbokslån per barn (0-17 år) 2020 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Askersund 9
Degerfors 6
Hallsberg 7
Hällefors 6
Karlskoga 7
Kumla 16
Laxå 11
Lekeberg 9
Lindesberg 7
Ljusnarsberg 12
Nora 12
Örebro 11
Örebro län 10
Riket 11
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2008-2020. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 18 15 17 15 14 14 12 11 10 11 11 12 9
Degerfors 14 14 14 14 14 17 28 14 12 15 11 6 6
Hallsberg 19 21 23 23 20 17 15 15 13 9 8 6 7
Hällefors 19 21 20 24 22 24 14 15 12 11 8 7 6
Karlskoga 16 19 17 16 16 13 13 11 9 5 6 8 7
Kumla 26 26 26 25 25 24 20 20 21 21 19 18 16
Laxå 22 24 24 25 22 17 7 7 9 11 9 11 11
Lekeberg 24 20 20 20 20 20 19 15 15 11 8 10 9
Lindesberg 20 19 20 19 18 15 12 11 11 9 11 10 7
Ljusnarsberg 10 11 13 12 10 13 .. 9 7 6 10 8 12
Nora 21 22 21 21 23 22 19 16 19 14 12 14 12
Örebro 21 21 23 21 19 18 13 13 13 11 12 12 11
Örebro län 20 21 22 20 19 18 16 15 13 11 11 11 10
Riket 19 19 18 18 18 18 .. 16 13 13 12 12 11
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2008-2020. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 100 87 97 83 82 82 67 64 57 62 61 68 53
Degerfors 100 100 99 102 103 126 202 99 88 107 84 44 42
Hallsberg 100 116 123 126 109 94 80 79 71 48 41 35 37
Hällefors 100 111 110 128 118 129 78 81 67 62 43 37 34
Karlskoga 100 119 110 103 98 84 82 72 55 31 35 52 46
Kumla 100 99 97 93 96 91 77 77 79 80 73 70 61
Laxå 100 106 109 110 99 75 30 30 39 48 41 50 48
Lekeberg 100 84 83 85 85 86 81 65 63 48 33 41 38
Lindesberg 100 98 102 96 89 75 60 56 54 46 54 48 37
Ljusnarsberg 100 116 134 123 105 128 .. 96 67 63 101 80 123
Nora 100 102 100 99 106 101 87 76 87 65 58 63 57
Örebro 100 98 109 96 89 85 63 62 60 52 55 55 49
Örebro län 100 101 107 99 93 88 77 74 63 55 55 55 49
Riket 100 101 97 99 97 95 .. 86 72 69 67 67 61

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta