Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2020 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Örebro län

Riket             

Örebro län

Riket

Areella

6 470

245 937

20,1

18,4

Tillverkning, gruvor, energi

1 694

60 832

5,2

4,6

Byggindustri

3 032

113 576

9,4

8,5

Handel

3 718

143 286

11,5

10,7

Hotell och restaurang

931

36 536

2,9

2,7

Transport och kommunikation

829

33 443

2,6

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

7 781

380 537

24,1

28,5

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 844

104 915

8,8

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 969

217 188

15,4

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

32 268

1 336 250

100

100

Näringsgren okänd

99

5 409

 

 

Totalt

32 367

1 341 659

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta