Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2019

         

Landområde

Antal

Örebro län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

495

358

20 526

14 553

EU

706

2 562

30 174

106 956

Övriga Europa

145

160

6 674

7 688

Fjärran Östern

154

465

7 749

21 442

Övriga Asien

102

96

4 254

4 914

Nord- och Centralamerika

149

382

8 251

18 287

Sydamerika

46

18

1 981

950

Afrika

61

23

2 427

1 284

Samtliga

951

2 931

42 591

126 049

         

Landområde

Procentuell fördelning

Örebro län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

52,1

12,2

48,2

11,5

EU

74,2

87,4

70,8

84,9

Övriga Europa

15,2

5,5

15,7

6,1

Fjärran Östern

16,2

15,9

18,2

17,0

Övriga Asien

10,7

3,3

10,0

3,9

Nord- och Centralamerika

15,7

13,0

19,4

14,5

Sydamerika

4,8

0,6

4,7

0,8

Afrika

6,4

0,8

5,7

1,0

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2013-2019

                             

Örebro län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

503

514

476

490

503

508

495

59

58

54

55

53

54

52

EU

606

614

642

653

696

703

706

71

69

73

73

73

75

74

Övriga Europa

125

129

148

137

154

135

145

15

14

17

15

16

14

15

Fjärran Östern

150

158

139

158

154

152

154

18

18

16

18

16

16

16

Övriga Asien

102

92

96

104

108

100

102

12

10

11

12

11

11

11

Nord- och Centralamerika

137

135

148

149

152

143

149

16

15

17

17

16

15

16

Sydamerika

53

52

47

51

47

42

46

6

6

5

6

5

4

5

Afrika

62

58

68

58

57

63

61

7

6

8

6

6

7

6

Samtliga

852

893

881

899

950

935

951

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

319

328

311

308

339

346

358

13

13

12

11

12

12

12

EU

1 985

2 139

2 292

2 410

2 464

2 410

2 562

83

84

85

86

87

86

87

Övriga Europa

125

143

133

147

155

168

160

5

6

5

5

5

6

5

Fjärran Östern

413

421

471

475

470

461

465

17

17

17

17

17

16

16

Övriga Asien

92

98

100

114

105

108

96

4

4

4

4

4

4

3

Nord- och Centralamerika

407

377

408

393

376

375

382

17

15

15

14

13

13

13

Sydamerika

21

22

19

17

23

21

18

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

26

21

23

29

27

22

23

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

2 388

2 542

2 695

2 816

2 840

2 818

2 931

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

20497

20605

20362

20422

20712

20557

20526

53

52

51

51

51

50

48

EU

27703

28003

28588

28990

28897

28710

30174

71

71

72

72

72

70

71

Övriga Europa

6145

6270

6249

6378

6531

6483

6674

16

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6993

7410

7544

7798

7647

7628

7749

18

19

19

19

19

19

18

Övriga Asien

4022

4226

4327

4345

4483

4324

4254

10

11

11

11

11

11

10

Nord- och Centralamerika

7084

7430

7829

8184

8104

8102

8251

18

19

20

20

20

20

19

Sydamerika

2067

2096

2077

2100

2094

2045

1981

5

5

5

5

5

5

5

Afrika

2469

2502

2534

2551

2420

2451

2427

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

38906

39349

39840

40297

40307

41059

42591

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

14761

14672

14147

14126

14579

14439

14553

15

14

13

12

12

12

12

EU

80939

87679

92978

99757

102093

101194

106956

81

83

84

85

85

84

85

Övriga Europa

6602

6483

6639

6926

7151

7429

7688

7

6

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

18299

19110

19738

20388

21204

21002

21442

18

18

18

17

18

17

17

Övriga Asien

4250

4388

4495

4642

4756

4787

4914

4

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

18922

19142

18980

18969

18726

18521

18287

19

18

17

16

16

15

15

Sydamerika

979

929

916

967

967

985

950

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1077

1117

1115

1444

1308

1309

1284

1

1

1

1

1

1

1