Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2019

         

Omsättning

Örebro län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

486

1 993

22 520

85 648

250-999 Tkr

165

409

6 794

16 348

1-1,9 Mnkr

69

149

2 852

6 215

2-4,9 Mnkr

74

148

3 262

6 071

5-9,9 Mnkr

32

73

1 862

3 585

10-49 Mnkr

74

110

3 073

5 198

50-99 Mnkr

17

22

824

1 202

100 - Mnkr

34

27

1 404

1 782

Samtliga

951

2 931

42 591

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2010-2019

                     

Örebro län

                   

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014   

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

420

410

432

449

485

454

461

501

463

486

250-999 Tkr

144

147

157

142

152

170

158

152

179

165

1-1,9 Mnkr

80

57

53

54

53

61

72

86

66

69

2-4,9 Mnkr

65

62

68

66

71

68

75

65

65

74

5-9,9 Mnkr

34

35

34

42

33

30

33

35

44

32

10-49 Mnkr

70

64

67

58

56

52

51

64

68

74

50-99 Mnkr

13

14

17

12

15

16

17

16

22

17

100 - Mnkr

28

29

26

29

28

30

32

31

28

34

Samtliga

854

818

854

852

893

881

899

950

935

951

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014   

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

1 214

1 228

1 313

1 613

1 746

1 837

1 918

1 935

1 909

1 993

250-999 Tkr

340

365

369

363

351

419

421

405

393

409

1-1,9 Mnkr

115

111

110

108

132

120

125

139

147

149

2-4,9 Mnkr

110

120

112

118

117

117

130

137

121

148

5-9,9 Mnkr

63

65

59

59

63

62

78

77

89

73

10-49 Mnkr

96

96

93

82

87

91

95

101

111

110

50-99 Mnkr

21

17

17

20

21

26

23

18

19

22

100 - Mnkr

26

29

26

25

25

23

26

28

29

27

Samtliga

1 985

2 031

2 099

2 388

2 542

2 695

2 816

2 840

2 818

2 931

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

250-999 Tkr

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

1-1,9 Mnkr

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2-4,9 Mnkr

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

5-9,9 Mnkr

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

10-49 Mnkr

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

50-99 Mnkr

778

700

683

658

713

730

731

726

796

824

100 - Mnkr

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

Samtliga

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

250-999 Tkr

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

1-1,9 Mnkr

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

2-4,9 Mnkr

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

5-9,9 Mnkr

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

10-49 Mnkr

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

50-99 Mnkr

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

100 - Mnkr

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

Samtliga

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

120 417

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta