Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2021-06-16
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2020 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 33,3 9,9 65,2 18,9
Uppsala län 33,2 7,4 66,3 14,5
Södermanlands län 32,8 7,0 66,7 13,6
Östergötlands län 29,0 5,7 70,2 12,8
Jönköpings län 28,4 6,0 70,7 14,0
Kronobergs län 30,5 6,0 67,0 12,2
Kalmar län 27,9 5,3 71,5 12,8
Gotlands län 42,5 10,7 57,5 14,2
Blekinge län 30,7 5,7 69,3 11,5
Skåne län 33,3 8,1 65,9 15,6
Hallands län 33,6 8,1 65,4 15,1
Västra Götalands län 31,8 7,4 66,9 14,8
Värmlands län 33,1 6,5 65,6 12,1
Örebro län 31,7 6,2 67,8 12,8
Västmanlands län 32,0 6,8 67,3 13,5
Dalarnas län 32,0 7,0 67,1 13,8
Gävleborgs län 33,6 6,3 66,0 11,7
Västernorrlands län 31,4 6,2 67,5 12,4
Jämtlands län 34,7 8,6 64,3 15,0
Västerbottens län 31,1 5,7 68,0 11,7
Norrbottens län 33,1 6,9 65,6 12,3
Riket 32,4 7,7 66,4 15,1

Nystartade företag 2000-2020. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Örebro län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

2000

31,0

63,0

29,0

66,0

   

2001

30,0

69,0

31,0

67,0

   

2002

31,4

66,9

31,4

66,4

   

2003

28,9

70,1

31,5

66,5

   

2004

33,1

65,2

32,2

65,4

   

2005

36,9

63,1

33,7

66,3

   

2006

31,6

68,4

35,0

65,0

   

2007

30,2

69,8

33,7

66,3

   

2008

34,7

65,3

34,1

65,9

   

2009

32,0

62,9

33,1

60,9

   

2010

32,8

61,3

32,0

60,6

   

2011

39,9

54,3

31,2

59,9

   

2012

32,2

62,8

31,1

59,9

   

2013

29,3

70,7

34,0

66,0

   

2014

31,9

68,1

34,2

65,8

   

2015

33,8

66,2

33,5

66,5

   

2016

29,8

68,9

32,1

66,4

   

2017

28,8

70,6

31,6

66,9

   

2018

30,0

69,3

32,3

66,3

   

2019

31,2

67,9

32,5

66,0

   

2020

31,7

67,8

32,4

66,4

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 2000-2020 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Örebro län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2000

2,9

5,9

4,7

4,2

9,1

6,9

2001

2,8

6,1

4,5

4,0

8,3

6,3

2002

3,2

6,7

5,0

4,2

8,7

6,6

2003

2,5

5,9

4,2

4,1

8,4

6,4

2004

3,3

6,6

5,1

4,7

9,4

7,3

2005

3,9

6,9

5,4

5,2

9,9

7,6

2006

3,7

7,8

5,8

5,4

9,6

7,6

2007

4,3

9,8

7,6

6,2

11,9

9,7

2008

5,2

9,6

8,0

6,3

11,8

9,7

2009

4,7

9,1

7,3

6,7

11,9

10,0

2010

5,9

10,7

8,8

7,6

13,9

11,6

2011

7,6

10,1

9,4

7,8

14,5

12,3

2012

6,1

11,6

9,4

7,3

13,6

11,5

2013

5,4

12,6

9,1

7,9

14,9

11,5

2014

6,2

12,9

9,6

8,3

15,4

11,9

2015

6,6

12,5

9,6

7,9

15,1

11,6

2016

6,1

13,6

9,9

7,6

15,0

11,4

2017

5,9

13,9

10,0

7,3

14,8

11,3

2018

5,7

12,7

9,4

7,1

14,0

10,8

2019

5,8

12,0

9,0

7,1

13,8

10,6

2020

6,2

12,8

9,7

7,7

15,1

11,7

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 2000-2020 per 1000 invånare. Index år 2000=100

             

År

Örebro län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2000

100

100

100

100

100

100

2001

97

103

96

95

91

91

2002

110

114

106

100

96

96

2003

86

100

89

98

92

93

2004

114

112

109

112

103

106

2005

136

117

115

123

109

110

2006

127

132

124

127

106

110

2007

148

166

162

148

131

141

2008

179

163

170

150

130

141

2009

164

155

156

159

131

144

2010

202

181

187

181

153

168

2011

262

171

200

185

159

178

2012

211

197

200

173

149

167

2013

186

214

194

189

164

167

2014

215

219

205

197

169

172

2015

228

213

205

188

166

167

2016

210

230

211

180

165

165

2017

202

235

213

173

162

163

2018

198

216

199

170

154

157

2019

198

204

191

170

152

153

2020

215

218

206

184

166

169

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta