Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Nystartade företag // Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2022-06-29
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2021 per 1000 invånare (16-64 år)

Region Antal nystartade företag Nya företag per 1000 invånare
Stockholms län 23 780 16,4
Uppsala län 2 743 11,7
Södermanlands län 1 915 11,7
Östergötlands län 2 797 10,3
Jönköpings län 2 258 10,5
Kronobergs län 1 260 11,7
Kalmar län 1 411 10,8
Gotlands län 463 14,3
Blekinge län 929 11,4
Skåne län 11 224 14,6
Hallands län 2 501 13,6
Västra Götalands län 13 076 13,1
Värmlands län 1 650 10,3
Örebro län 1 865 10,7
Västmanlands län 1 799 11,5
Dalarnas län 1 748 10,5
Gävleborgs län 1 663 10,7
Västernorrlands län 1 512 11,9
Jämtlands län 1 001 14,1
Västerbottens län 1 591 10,4
Norrbottens län 1 499 10,3
Riket 78 685 13,2
Nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1996-2021

År Örebro län Riket
1996 5,7 6,5
1997 5,1 6,7
1998 4,6 6,1
1999 4,5 6,4
2000 4,7 6,9
2001 4,4 6,3
2002 4,9 6,6
2003 4,2 6,4
2004 5,1 7,3
2005 5,4 7,6
2006 5,8 7,6
2007 7,8 9,7
2008 8,0 9,7
2009 7,3 10,0
2010 8,8 11,6
2011 9,4 12,3
2012 9,4 11,5
2013 9,1 11,5
2014 9,7 11,9
2015 9,7 11,6
2016 9,9 11,4
2017 10,0 11,2
2018 9,3 10,8
2019 9,0 10,7
2020 9,7 11,7
2021 10,7 13,2
Utveckling av antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1996-2021. Index år 1996=100

År Örebro län Riket
1996 100 100
1997 89 103
1998 81 94
1999 79 98
2000 82 106
2001 77 97
2002 86 102
2003 74 98
2004 89 112
2005 95 117
2006 102 117
2007 137 149
2008 140 150
2009 128 154
2010 154 178
2011 165 189
2012 165 177
2013 160 177
2014 170 183
2015 170 178
2016 174 175
2017 175 173
2018 164 166
2019 158 165
2020 170 180
2021 187 204

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta