Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Politik // EU-parlamentsvalen

EU-parlamentsvalen

Senast uppdaterad 2019-06-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Valdeltagandet vid valet till EU-parlamentet 2019

     

Kommun/Region

Procent röstande

 

Askersund

52,1

 

Degerfors

50,1

 

Hallsberg

54,2

 

Hällefors

44,2

 

Karlskoga

48,1

 

Kumla

52,3

 

Laxå

48,4

 

Lekeberg

55,7

 

Lindesberg

49,6

 

Ljusnarsberg

47,0

 

Nora

52,7

 

Örebro

56,3

 

Örebro län

53,4

 

Riket

55,3

 
     

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 2019

     

Parti

Procent av rösterna

Örebro län

Riket

Moderaterna

13,4

16,8

Centerpartiet

9,9

10,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

3,5

4,1

Kristdemokraterna

8,9

8,6

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

28,6

23,5

Vänsterpartiet

6,3

6,8

Miljöpartiet de gröna

10,8

11,5

Sverigedemokraterna

16,3

15,3

Feministiskt initiativ

0,7

0,8

Piratpartiet

0,6

0,6

Övriga partier

1,0

1,1

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1999-2019

                     

Kommun/Region

Procent röstande

         

1999

2004

2009

2014

2019

         

Askersund

35,9

35,6

40,9

45,6

52,1

         

Degerfors

39,1

34,1

42,8

44,2

50,1

         

Hallsberg

38,9

38,3

47,3

49,6

54,2

         

Hällefors

34,1

31,9

36,3

37,5

44,2

         

Karlskoga

37,3

33,3

41,3

43,8

48,1

         

Kumla

36,4

37,1

44,8

46,7

52,3

         

Laxå

33,7

34,4

37,9

40,5

48,4

         

Lekeberg

37,5

37,2

43,5

49,4

55,7

         

Lindesberg

35,7

35,5

42,3

46,3

49,6

         

Ljusnarsberg

34,8

32,0

37,2

43,4

47,0

         

Nora

37,8

38,4

44,4

48,6

52,7

         

Örebro

41,4

42,0

48,6

54,5

56,3

         

Örebro län

38,8

38,4

45,4

49,9

53,4

         

Riket

38,8

37,9

45,5

51,1

55,3

         
                     

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 1999-2019

                     

Parti

Procent av rösterna

Örebro län

Riket

1999

2004

2009

2014

2019

1999

2004

2009

2014

2019

Moderaterna

14,2

12,6

13,8

10,5

13,4

20,7

18,3

18,8

13,7

16,8

Centerpartiet

5,7

5,6

4,6

6,1

9,9

6,0

6,3

5,5

6,5

10,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

12,5

7,0

11,0

7,9

3,5

13,9

9,9

13,6

9,9

4,1

Kristdemokraterna

8,9

7,5

6,1

7,1

8,9

7,6

5,7

4,7

5,9

8,6

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

32,5

31,6

31,2

30,4

28,6

26,0

24,6

24,4

24,2

23,5

Vänsterpartiet

17,0

11,2

6,4

6,3

6,3

15,8

12,8

5,7

6,3

6,8

Miljöpartiet de gröna

8,6

5,3

9,9

14,5

10,8

9,5

6,0

11,0

15,4

11,5

Junilistan

-

17,4

3,5

-

-

-

14,5

3,6

-

-

Sverigedemokraterna

-

1,3

4,5

10,3

16,3

-

1,1

3,3

9,7

15,3

Feministiskt initiativ

-

-

2,1

4,3

0,7

-

-

2,2

5,5

0,8

Piratpartiet

-

-

6,8

1,9

0,6

-

-

7,1

2,2

0,6

Övriga partier

0,6

0,5

0,1

0,8

1,0

0,5

1,1

0,2

0,7

1,1

Källa: Valmyndigheten

Utveckling av valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1999-2019. Index år 1999=100

           

Kommun/Region

Procent röstande

1999

2004

2009

2014

2019

Askersund

100

99

114

127

145

Degerfors

100

87

110

113

128

Hallsberg

100

98

122

127

139

Hällefors

100

93

106

110

130

Karlskoga

100

89

111

117

129

Kumla

100

102

123

128

144

Laxå

100

102

112

120

144

Lekeberg

100

99

116

132

148

Lindesberg

100

99

119

130

139

Ljusnarsberg

100

92

107

125

135

Nora

100

102

117

128

139

Örebro

100

101

117

132

136

Örebro län

100

99

117

129

138

Riket

100

98

117

132

142

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta