Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Politik // Kvinnor och män i kommunfullmä…

Kvinnor och män i kommunfullmäktige

Senast uppdaterad 2018-10-02
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Fördelning av kvinnor och män i kommunfullmäktige efter valet 2018

             

Kommun/Region

Antal ledamöter

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Askersund

14

19

33

42,4

57,6

100

Degerfors

13

18

31

41,9

58,1

100

Hallsberg

17

28

45

37,8

62,2

100

Hällefors

18

13

31

58,1

41,9

100

Karlskoga

21

26

47

44,7

55,3

100

Kumla

21

24

45

46,7

53,3

100

Laxå

16

15

31

51,6

48,4

100

Lekeberg

20

14

34

58,8

41,2

100

Lindesberg

16

29

45

35,6

64,4

100

Ljusnarsberg

6

15

21

28,6

71,4

100

Nora

15

20

35

42,9

57,1

100

Örebro

29

36

65

44,6

55,4

100

Genomsnitt Örebro län

206

257

463

44,5

55,5

100

Genomsnitt Riket

5 493

7 185

12 678

43,3

56,7

100

Källa: Valmyndigheten

Andel kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1985-2018

                     

Kommun/Region

Andel kvinnor i kommunfullmäktige

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Askersund

26,7

37,8

35,6

42,2

54,1

54,1

45,9

51,5

33,3

42,4

Degerfors

26,8

29,3

24,4

41,5

43,9

43,9

43,9

42,5

41,9

41,9

Hallsberg

24,4

35,6

26,7

44,4

46,7

42,2

37,8

48,9

46,7

37,8

Hällefors

30,8

35,9

33,3

38,7

38,7

41,9

38,7

48,4

48,4

58,1

Karlskoga

37,3

41,2

31,4

43,1

45,1

45,1

49,0

45,1

44,7

44,7

Kumla

42,2

40,0

40,0

44,4

51,1

53,3

53,3

48,9

46,7

46,7

Laxå

34,1

26,8

22,0

41,5

48,8

48,4

48,4

48,4

45,2

51,6

Lekeberg

-

-

-

42,9

45,7

51,4

47,1

54,3

51,4

58,8

Lindesberg

38,8

32,7

31,1

46,7

37,8

46,7

51,1

42,2

48,9

35,6

Ljusnarsberg

25,7

31,4

40,0

45,7

45,7

51,6

54,8

54,8

36,0

28,6

Nora

31,4

40,0

40,0

51,4

45,7

48,6

44,1

50,0

48,6

42,9

Örebro

46,2

46,2

50,8

49,2

46,2

52,3

44,6

41,5

44,6

44,6

Genomsnitt Örebro län

34,0

36,7

34,7

44,6

45,8

48,4

46,5

47,3

45,1

44,5

Genomsnitt Riket

30,3

33,8

34,1

41,3

41,6

42,4

42,3

43,0

43,7

43,3

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1985-2018 jämfört med riksgenomsnittet. Index riket=100

                     

Kommun/Region

Index Riket=100

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Askersund

88

112

104

102

130

127

109

120

76

98

Degerfors

89

87

72

100

106

104

104

99

96

97

Hallsberg

81

105

78

108

112

100

89

114

107

87

Hällefors

102

106

98

94

93

99

92

113

111

134

Karlskoga

123

122

92

104

108

106

116

105

102

103

Kumla

139

118

117

108

123

126

126

114

107

108

Laxå

113

79

64

100

117

114

114

113

103

119

Lekeberg

-

-

-

104

110

121

111

126

118

136

Lindesberg

128

97

91

113

91

110

121

98

112

82

Ljusnarsberg

85

93

117

111

110

122

130

128

82

66

Nora

104

118

117

125

110

115

104

116

111

99

Örebro

152

137

149

119

111

123

105

97

102

103

Genomsnitt Örebro län

112

108

102

108

110

114

110

110

103

103

Genomsnitt Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta