Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2021-10-07
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2020-2021, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

20kv1

20kv2

20kv3

20kv4

21kv1

21kv2

21kv3

21kv4

Stockholms län

5 828

5 856

6 107

6 056

6 662

6 699

7 132

 

Uppsala län

3 415

3 236

3 326

3 395

3 895

3 922

4 224

 

Södermanlands län

2 801

2 633

2 887

2 977

3 147

3 127

3 478

 

Östergötlands län

2 948

2 941

3 150

2 971

3 465

3 479

3 550

 

Jönköpings län

2 307

2 344

2 327

2 420

2 640

2 705

2 746

 

Kronobergs län

2 209

2 062

2 154

1 957

2 431

2 312

2 201

 

Kalmar län

1 861

1 881

1 955

1 949

2 049

1 972

2 172

 

Gotlands län

3 358

2 927

3 323

2 952

3 362

3 553

3 823

 

Blekinge län

1 795

1 823

1 913

2 026

2 188

2 169

2 361

 

Skåne län

3 249

3 268

3 395

3 384

3 675

3 701

4 014

 

Hallands län

3 840

3 560

3 512

3 810

3 984

4 371

4 359

 

Västra Götalands län

3 561

3 377

3 410

3 420

3 770

3 927

3 984

 

Värmlands län

1 890

1 857

1 822

1 818

2 138

2 036

2 167

 

Örebro län

2 143

2 119

2 168

2 211

2 544

2 472

2 539

 

Västmanlands län

2 759

2 536

2 818

2 703

2 894

3 269

3 220

 

Dalarnas län

2 000

1 809

1 932

1 835

2 200

2 160

2 477

 

Gävleborgs län

1 795

1 731

1 875

1 875

2 028

2 232

2 199

 

Västernorrlands län

1 494

1 447

1 750

1 703

1 934

1 784

1 936

 

Jämtlands län

1 884

1 798

2 026

2 124

2 003

2 569

2 323

 

Västerbottens län

2 348

2 365

2 249

2 353

2 522

2 407

2 827

 

Norrbottens län

1 812

1 712

1 797

1 740

2 094

1 904

2 104

 

Riket

3 325

3 181

3 248

3 246

3 742

3 723

3 901

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Köpeskilling/taxeringsvärde* 2020-2021, permanentbostad

                 

Region

Köpeskilling/taxeringsvärde

20kv1

20kv2

20kv3

20kv4

21kv1

21kv2

21kv3

21kv4

Stockholms län

1,42

1,46

1,48

1,54

1,60

1,74

1,80

 

Uppsala län

1,57

1,61

1,69

1,74

1,71

1,87

2,04

 

Södermanlands län

1,68

1,70

1,76

1,80

1,88

2,05

2,11

 

Östergötlands län

1,74

1,79

1,79

1,94

1,91

2,09

2,29

 

Jönköpings län

1,84

1,88

1,94

1,96

2,00

2,10

2,25

 

Kronobergs län

1,70

1,87

1,87

1,90

2,03

2,07

2,17

 

Kalmar län

1,87

1,91

2,01

1,97

1,98

2,18

2,22

 

Gotlands län

1,75

1,81

1,91

1,99

1,96

2,19

2,29

 

Blekinge län

1,84

1,85

1,99

1,99

2,16

2,17

2,30

 

Skåne län

1,78

1,81

1,88

1,97

2,01

2,17

2,28

 

Hallands län

1,64

1,70

1,78

1,86

1,91