Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Snabbstatistik // Lönesummor

Lönesummor

Senast uppdaterad 2022-09-12
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

Lönesumma per sektor, Örebro län 2008 ff

             

Tid (år, kvartal)

Kronor

Örebro län

Riket

Privat                

Offentlig          

Totalt              

Privat               

Offentlig             

Totalt                

2022K2

9 722 339 981

5 023 176 272

14 745 516 253

408 945 128 525

144 964 869 534

553 992 231 138

2022K1

8 960 196 881

4 831 318 086

13 791 514 967

378 331 282 357

139 020 305 238

517 433 869 345

2021K4