Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län

Varsel

Senast uppdaterad 2021-10-12
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2021

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

1799

1080

1221

1161

1022

1227

714

717

753

 

 

 

Uppsala län

50

65

61

36

24

17

7

65

31

 

 

 

Södermanlands län

23

62

69

44

29

18

0

70

23

 

 

 

Östergötlands län

30

201

188

50

74

7

20

111

78

 

 

 

Jönköpings län

173

79

141

92

94

101

48

36

140

 

 

 

Kronobergs län

41

5

0

14

28

5

0

36

0

 

 

 

Kalmar län

76

8

16

30

17

43

7

43

23

 

 

 

Gotlands län

0

0

0

0

0

9

0

0

0

 

 

 

Blekinge län

0

7

88

36

18

16

0

7

26

 

 

 

Skåne län

279

174

282

604

106

153

65

180

249

 

 

 

Hallands län

74

29

206

68

9

28

21

69

59

 

 

 

Västra Götalands län

483

225

271

469

411

234

105

390

358

 

 

 

Värmlands län

48

85

31

0

10

9

85

0

6

 

 

 

Örebro län

10

17

24

43

18

55

18

86

6

 

 

 

Västmanlands län

146

202

200

44

138

58

8

0

72

 

 

 

Dalarnas län

49

10

0

10

48

42

25

53

31

 

 

 

Gävleborgs län

21

79

16

314

0

7

0

0

52

 

 

 

Västernorrlands län

31

33

25

32

19

5