Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2021-03-02
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2020

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Askersund 83
Degerfors 101
Hallsberg 102
Hällefors 31
Karlskoga 94
Kumla 98
Laxå 124
Lekeberg 48
Lindesberg 46
Ljusnarsberg 37
Nora 82
Örebro 130
Örebro län 106
Riket 87
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2010-2020

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 182 193 176 167 170 177 169 150 152 149 83
Degerfors 225 209 191 189 199 208 190 188 192 165 101
Hallsberg 187 200 204 195 205 221 239 232 235 245 102
Hällefors 156 140 132 131 143 174 158 127 141 113 31
Karlskoga 187 168 176 164 158 194 204 206 212 151 94
Kumla 266 301 288 232 224 230 251 228 224 226 98
Laxå 199 201 190 208 212 182 200 240 190 203 124
Lekeberg 125 156 142 160 133 148 135 135 116 91 48
Lindesberg 162 160 150 139 159 107 107 117 117 89 46
Ljusnarsberg 98 96 126 122 145 98 72 82 108 82 37
Nora 123 138 131 113 105 118 115 120 121 90 82
Örebro 269 259 271 251 250 247 238 248 248 216 130
Örebro län 233 229 226 210 212 211 208 212 212 185 106
Riket 192 189 180 169 176 171 168 166 161 150 87
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 100 106 97 92 93 97 93 82 84 82 46
Degerfors 100 93 85 84 88 92 84 83 86 73 45
Hallsberg 100 107 109 104 110 118 128 124 126 131 54
Hällefors 100 90 85 84 92 112 102 82 90 72 20
Karlskoga 100 90 94 88 84 104 109 110 113 81 50
Kumla 100 113 108 87 84 87 94 86 84 85 37
Laxå 100 101 95 105 107 92 100 121 95 102 62
Lekeberg 100 125 114 128 106 118 108 108 92 73 38
Lindesberg 100 99 93 86 98 66 66 72 72 55 28
Ljusnarsberg 100 98 129 125 148 100 73 84 110 84 38
Nora 100 112 107 92 85 96 94 97 98 73 66
Örebro 100 96 101 93 93 92 89 92 92 80 48
Örebro län 100 98 97 90 91 90 89 91 91 80 45
Riket 100 98 94 88 92 89 88 87 84 78 46

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta