Nyheter

Antal fritidshus

2020-03-11

Tabell "Antal fritidshus" i kapitel "Kultur och fritid" är reviderad och uppdaterad enligt skatteverkets nu gällande typkod för småhus.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta