Nyheter

Detaljhandelns omsättning

2015-05-29

Regionfakta lanserar nu "Detaljhandelns omsättning" i kapitlet "Näringsliv". Senaste handelsindex för helåret 2013, nulägestabell och tidsserie på kommunnivå gör jämförelsen enklare, diagrammet ger en snabb överblick på fördelningen mellan dagligvaru- och sällanköpshandeln i länens kommuner.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta