Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2021-11-30
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Skåne län 2020-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder  

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män     

Totalt       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

39 942

42 097

82 039

 

 

39 942

42 097

0,0

0,0

2,9

3,0

5-9

41 564

44 227

85 791

 

 

41 564

44 227

0,0

0,0

3,0

3,2

10-14

41 443

43 460

84 903

 

 

41 443

43 460

0,0

0,0

3,0

3,1

15-19

37 040

40 034

77 074

7 805

6 334

29 235

33 700

0,6

0,5

2,1

2,4

20-24

38 558

40 690

79 248

20 966

22 211

17 592

18 479

1,5

1,6

1,3

1,3

25-29

47 279

47 618

94 897

32 301

34 025

14 978

13 593

2,3

2,4

1,1

1,0

30-34

49 032

49 722

98 754

35 733

38 684

13 299

11 038

2,6

2,8

1,0

0,8

35-39

44 636

45 603

90 239

33 883

36 017

10 753

9 586

2,4

2,6

0,8

0,7

40-44

43 344

44 853

88 197

34 463

35 868

8 881

8 985

2,5

2,6

0,6

0,6

45-49

44 030

45 443

89 473

35 939

37 098

8 091

8 345

2,6

2,7

0,6

0,6

50-54

43 947

44 727

88 674

35 666

36 251

8 281

8 476

2,6

2,6

0,6

0,6

55-59

41 858

42 299

84 157

32 880

33 308

8 978

8 991

2,4

2,4

0,6

0,6

60-64

36 638

36 502

73 140

24 603

24 847

12 035

11 655

1,8

1,8

0,9

0,8

65-69

35 680

34 311

69 991

9 257

11 762

26 423

22 549

0,7

0,8

1,9

1,6

70-74

36 708

34 340

71 048

4 180

6 889

32 528

27 451

0,3

0,5

2,3

2,0

75-79

30 987

28 728

59 715

0

0

30 987

28 728

0,0

0,0

2,2

2,1

80-84

20 637

16 575

37 212

 

 

20 637

16 575

0,0

0,0

1,5

1,2

85-89

12 908

8 464

21 372

 

 

12 908

8 464

0,0

0,0

0,9

0,6

90-94

6 878

3 386

10 264

 

 

6 878

3 386

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

2 102

721

2 823

 

 

2 102

721

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

263

62

325

 

 

263

62

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

695 474

693 862

1 389 336

307 676

323 294

387 798

370 568

22,1

23,3

27,9

26,7

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta