Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-11-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Skåne län till övriga län i riket 2020. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 3 807 6 152 9 959
Kronobergs län 2 210 3 088 5 298
Västra Götalands län 1 387 2 777 4 164
Blekinge län 1 256 2 095 3 351
Hallands län 1 183 1 914 3 097
Jönköpings län 256 608 864
Östergötlands län 213 469 682
Kalmar län 207 325 532
Uppsala län 194 337 531
Örebro län 101 274 375
Värmlands län 71 191 262
Västmanlands län 102 158 260
Södermanlands län 77 165 242
Dalarnas län 84 145 229
Västerbottens län 69 129 198
Västernorrlands län 66 110 176
Norrbottens län 65 103 168
Gävleborgs län 33 113 146
Jämtlands län 46 67 113
Gotlands län 20 51 71
Totalt 11 447 19 271 30 718

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta