Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2021-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjuv

3 319

1 622

4 002

4 143

2 976

16 062

Bromölla

2 312

1 171

2 784

3 241

3 125

12 633

Burlöv

4 253

1 992

5 512

4 744

3 381

19 882

Båstad

2 519

1 202

2 996

4 169

4 938

15 824

Eslöv

7 044

3 604

8 746

8 814

6 493

34 701

Helsingborg

28 579

15 484

40 768

37 493

28 651

150 975

Hässleholm

9 462

5 022

12 375

13 215

12 295

52 369

Höganäs

5 148

2 392

5 555

7 396

7 612

28 103

Hörby

2 870

1 358

3 712

4 134

3 644

15 718

Höör

3 457

1 476

4 093

4 547

3 724

17 297

Klippan

3 244

1 749

4 217

4 649

4 006

17 865

Kristianstad

16 244

8 884

21 172

21 204

19 234

86 738

Kävlinge

7 107

3 162

7 518

8 574

6 109

32 470

Landskrona

9 212

4 528

11 981

11 501

9 782

47 004

Lomma

5 631

2 391

4 506

6 957

5 236

24 721

Lund

21 832

21 723

35 422

27 297

22 110

128 384

Malmö

68 538

35 275

120 993

78 410

54 161

357 377

Osby

2 448

1 211

2 937

3 239

3 403

13 238

Perstorp

1 532

728

1 778

1 783

1 621

7 442

Simrishamn

2 629

1 424

3 296

4 945

6 780

19 074

Sjöbo

3 528

1 650

4 498

5 289

4 582

19 547

Skurup

3 278

1 572

4 103

4 323

3 455

16 731

Staffanstorp

6 338

2 494

6 550

6 646

4 750

26 778

Svalöv

3 032

1 386

3 694

3 697

2 657

14 466

Svedala

5 635

2 040

5 865

5 668

4 080

23 288

Tomelilla

2 478

1 227

3 123

3 387

3 597

13 812

Trelleborg

8 793

4 274

11 294

12 231

10 057

46 649

Vellinge

7 825

3 458

7 257

10 609

8 672

37 821

Ystad

5 208

2 765

6 784

8 000

8 957

31 714

Åstorp

3 581

1 693

4 124

4 075

2 868

16 341

Ängelholm

8 107

3 901

10 275

11 341

10 644

44 268

Örkelljunga

1 885

958

2 412

2 716

2 484

10 455

Östra Göinge

2 877

1 410

3 312

3 646

3 332

14 577

Skåne län

269 945

145 226

377 654

342 083

279 416

1 414 324

Riket

1 952 650

1 064 780

2 789 818

2 567 171

2 147 137

10 521 556

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjuv

20,7

10,1

24,9

25,8

18,5

100

Bromölla

18,3

9,3

22,0

25,7

24,7

100

Burlöv

21,4

10,0

27,7

23,9

17,0

100

Båstad

15,9

7,6

18,9

26,3

31,2

100

Eslöv

20,3

10,4

25,2

25,4

18,7

100

Helsingborg

18,9

10,3

27,0

24,8

19,0

100

Hässleholm

18,1

9,6

23,6

25,2

23,5

100

Höganäs

18,3

8,5

19,8

26,3

27,1

100

Hörby

18,3

8,6

23,6

26,3

23,2

100

Höör

20,0

8,5

23,7

26,3

21,5

100

Klippan

18,2

9,8

23,6

26,0

22,4

100

Kristianstad

18,7

10,2

24,4

24,4

22,2

100

Kävlinge

21,9

9,7

23,2

26,4

18,8

100

Landskrona

19,6

9,6

25,5

24,5

20,8

100

Lomma

22,8

9,7

18,2

28,1

21,2

100

Lund

17,0

16,9

27,6

21,3

17,2

100

Malmö

19,2

9,9

33,9

21,9

15,2

100

Osby

18,5

9,1

22,2

24,5

25,7

100

Perstorp

20,6

9,8

23,9

24,0

21,8

100

Simrishamn

13,8

7,5

17,3

25,9

35,5

100

Sjöbo

18,0

8,4

23,0

27,1

23,4

100

Skurup

19,6

9,4

24,5

25,8

20,7

100

Staffanstorp

23,7

9,3

24,5

24,8

17,7

100

Svalöv

21,0

9,6

25,5

25,6

18,4

100

Svedala

24,2

8,8

25,2

24,3

17,5

100

Tomelilla

17,9

8,9

22,6

24,5

26,0

100

Trelleborg

18,8

9,2

24,2

26,2

21,6

100

Vellinge

20,7

9,1

19,2

28,1

22,9

100

Ystad

16,4

8,7

21,4

25,2

28,2

100

Åstorp

21,9

10,4

25,2

24,9

17,6

100

Ängelholm

18,3

8,8

23,2

25,6

24,0

100

Örkelljunga

18,0

9,2

23,1

26,0

23,8

100

Östra Göinge

19,7

9,7

22,7

25,0

22,9

100

Skåne län

19,1

10,3

26,7

24,2

19,8

100

Riket

18,6

10,1

26,5

24,4

20,4

100

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta