Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Energi // Flerbostadshus fördelat efter …

Flerbostadshus fördelat efter uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2021-09-15
Förklaring
Energistatistik för flerbostadshus syftar till att beskriva ytor, uppvärmningssätt och energianvändning i beståndet av flerbostadshus i fastigheter som ägs av stat, landsting eller kommun, enskilda fysiska eller juridiska personer, bostadsrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag. Lokalfastigheter och jordbruksfastigheter ingår inte i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge

Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus fördelat efterenergikälla/energibärare 2020, GWh

                   

Region

GWh efter energikälla/energibärare

Olja

Fjärr- värme

El

Naturgas/ stadsgas

Ved

Flis

Pellets

Övriga

Totalt

Stockholms län

9

7 095

654

..

..

7 761

Uppsala län

962

66

1 028

Södermanlands län

746

55

..

..

813

Östergötlands län

26

1 056