Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Energi // Industrins energianvändning, l…

Industrins energianvändning, län

Senast uppdaterad 2021-03-01
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

Förbrukning av energi inom industrin 2019, kWh per invånare

Region Energiförbrukning industrin (MWh) Folkmängd kWh per invånare
Stockholms län 4 068 353 2 377 081 1 711
Uppsala län 4 442 234 383 713 11 577
Södermanlands län 7 846 810 297 540 26 372
Östergötlands län 6 744 971 465 495 14 490
Jönköpings län 2 917 291 363 599 8 023
Kronobergs län 1 273 635 201 469 6 322
Kalmar län 5 887 413 245 446 23 987
Gotlands län 2 132 913 59 686 35 736
Blekinge län 3 701 582 159 606 23 192
Skåne län 7 991 136 1 377 827 5 800
Hallands län 6 455 252 333 848 19 336
Västra Götalands län 25 696 842 1 725 881 14 889
Värmlands län 10 087 470 282 414 35 719
Örebro län .. 304 805 ..
Västmanlands län 1 778 152 275 845 6 446
Dalarnas län 8 302 219 287 966 28 831
Gävleborgs län .. 287 382 ..
Västernorrlands län .. 245 347 ..
Jämtlands län 566 805 130 810 4 333
Västerbottens län 4 271 133 271 736 15 718
Norrbottens län 22 547 332 250 093 90 156
Riket 162 471 280 10 327 589 15 732
Förbrukning av energi inom industrin 1990, 1995, 2000, 2010, 2015-, kWh per invånare

Region 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 3 610 2 166 3 716 .. 2 482 .. 2 110 2 067 .. 1 711
Uppsala län 16 516 14 452 15 810 13 706 .. .. 13 864 11 710 11 968 11 577
Södermanlands län 24 993 28 505 35 439 29 039 29 386 28 081 .. 23 287 22 903 26 372
Östergötlands län 17 078 17 797 21 002 .. 16 114 14 311 15 322 .. 15 219 14 490
Jönköpings län 10 832 10 594 10 380 8 878 8 765 .. 8 024 .. 8 461 8 023
Kronobergs län 10 708 10 438 10 470 8 329 11 370 6 329 6 656 6 395 6 362 6 322
Kalmar län 18 244 13 773 27 085 23 041 .. .. 27 054 .. 24 843 23 987
Gotlands län 45 768 36 964 37 334 29 326 39 637 50 853 .. 37 207 42 199 35 736
Blekinge län 19 554 20 911 28 213 23 710 21 232 .. 22 058 21 262 22 566 23 192
Skåne län 11 826 10 714 11 390 8 879 7 440 6 264 .. .. 5 987 5 800
Hallands län 25 263 27 533 16 308 13 838 20 873 18 293 .. .. .. 19 336
Västra Götalands län 10 852 10 516 12 294 10 652 16 955 15 750 16 476 15 787 16 273 14 889
Värmlands län 31 716 33 671 40 826 39 238 .. 40 768 40 317 .. .. 35 719
Örebro län 20 212 22 633 19 578 18 704 24 383 .. 18 774 17 094 16 724 ..
Västmanlands län 10 422 9 566 10 293 9 436 8 449 .. 6 638 6 420 .. 6 446
Dalarnas län 25 663 24 688 33 804 30 114 31 524 .. 28 285 28 291 26 913 28 831
Gävleborgs län 41 749 48 701 50 218 48 712 40 644 38 982 .. 38 650 40 379 ..
Västernorrlands län 62 691 70 687 72 164 71 439 6 816 .. .. 76 472 74 275 ..
Jämtlands län 6 013 5 265 7 466 5 648 4 770 .. 3 687 4 160 3 667 4 333
Västerbottens län 20 820 19 201 18 906 19 202 16 115 .. 15 076 15 919 16 052 15 718
Norrbottens län 51 724 58 717 71 926 75 545 92 600 70 885 90 489 90 404 88 362 90 156
Riket 17 052 17 063 18 880 .. 17 851 16 083 16 441 16 239 16 045 15 732
Förbrukning av energi inom industrinäringar per invånare 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015-. Index år 1990=100

Region 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 100 60 103 .. 69 .. 58 57 .. 47
Uppsala län 100 88 96 83 .. .. 84 71 72 70
Södermanlands län 100 114 142 116 118 112 .. 93 92 106
Östergötlands län 100 104 123 .. 94 84 90 .. 89 85
Jönköpings län 100 98 96 82 81 .. 74 .. 78 74
Kronobergs län 100 97 98 78 106 59 62 60 59 59
Kalmar län 100 75 148 126 .. .. 148 .. 136 131
Gotlands län 100 81 82 64 87 111 .. 81 92 78
Blekinge län 100 107 144 121 109 .. 113 109 115 119
Skåne län 100 91 96 75 63 53 .. .. 51 49
Hallands län 100 109 65 55 83 72 .. .. .. 77
Västra Götalands län 100 97 113 98 156 145 152 145 150 137
Värmlands län 100 106 129 124 .. 129 127 .. .. 113
Örebro län 100 112 97 93 121 .. 93 85 83 ..
Västmanlands län 100 92 99 91 81 .. 64 62 .. 62
Dalarnas län 100 96 132 117 123 .. 110 110 105 112
Gävleborgs län 100 117 120 117 97 93 .. 93 97 ..
Västernorrlands län 100 113 115 114 11 .. .. 122 118 ..
Jämtlands län 100 88 124 94 79 .. 61 69 61 72
Västerbottens län 100 92 91 92 77 .. 72 76 77 75
Norrbottens län 100 114 139 146 179 137 175 175 171 174
Riket 100 100 111 .. 105 94 96 95 94 92

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta