Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Geografi // Öar, areal och strandlängd

Öar, areal och strandlängd

Senast uppdaterad 2013-10-16
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.
Av Skåne totalt 3 078 öar är 9 bebodda och 40 bebyggda.

Öar i hav och insjö, areal och strand-/kustlängd

         

Kommun/Region

Öar i insjöar

 

Antal

Landareal, ha

Strandlängd öar, km

 

Bjuv

12

1

1

 

Bromölla

75

7

7

 

Burlöv

1

0

0

 

Båstad

35

2

3

 

Eslöv

42

4

7

 

Helsingborg

31

1

4

 

Hässleholm

543

87

73

 

Höganäs

19

1

2

 

Hörby

27

2

12

 

Höör

91

6

11

 

Klippan

163

14

16

 

Kristianstad

489

1 749

161

 

Kävlinge

9

2

4

 

Landskrona

23

11

4

 

Lomma

3

0

1

 

Lund

19

13

10

 

Malmö

12

1

3

 

Osby

238

95

42

 

Perstorp

91

13

13

 

Simrishamn

34

1

4

 

Sjöbo

73

13

17

 

Skurup

14

2

4

 

Staffanstorp

3

0

1

 

Svalöv

32

1

6

 

Svedala

37

17

11

 

Tomelilla

35

2

6

 

Trelleborg

10

1

3

 

Vellinge

15

4

5

 

Ystad

23

7

7

 

Åstorp

4

0

1

 

Ängelholm

125

8

11

 

Örkelljunga

125

11

12

 

Östra Göinge

271

48

39

 

Skåne län

3 078

3 426

501

 

Riket

123 459

232 741

33 058

 
         
         

Kommun/Region

Öar i hav

Antal

Landareal, ha

Kustlängd öar, km

Kustlängd, fastland, km

Bromölla

42

14

10

20

Burlöv

0

0

0

2

Båstad

121

330

34

58

Helsingborg

7

9

5

40

Höganäs

20

3

2

71

Kristianstad

120

61

27

54

Kävlinge

1

0

0

24

Landskrona

10

817

21

32

Lomma

0

0

0

16

Malmö

20

9

21

61

Simrishamn

14

1

3

66

Skurup

0

0

0

15

Trelleborg

3

1

2

44

Vellinge

27

70

13

98

Ystad

0

0

3

47

Ängelholm

1

0

0

20

Skåne län

387

1 462

141

668

Riket

98 372

824 631

33 050

11 607

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Öar i hav och insjö, areal och strand-/kustlängd

         

Kommun/Region

Öar i insjöar

 

Antal

Landareal, ha

Strandlängd öar, km

 

Bjuv

12

1

1

 

Bromölla

75

7

7

 

Burlöv

1

0

0

 

Båstad

35

2

3

 

Eslöv

42

4

7

 

Helsingborg

31

1

4

 

Hässleholm

543

87

73

 

Höganäs

19

1

2

 

Hörby

27

2

12

 

Höör

91

6

11

 

Klippan

163

14

16

 

Kristianstad

489

1 749

161

 

Kävlinge

9

2

4

 

Landskrona

23

11

4

 

Lomma

3

0

1

 

Lund

19

13

10

 

Malmö

12

1

3

 

Osby

238

95

42

 

Perstorp

91

13

13

 

Simrishamn

34

1

4

 

Sjöbo

73

13

17

 

Skurup

14

2

4

 

Staffanstorp

3

0

1

 

Svalöv

32

1

6

 

Svedala

37

17

11

 

Tomelilla

35

2

6

 

Trelleborg

10

1

3

 

Vellinge

15

4

5

 

Ystad

23

7

7

 

Åstorp

4

0

1

 

Ängelholm

125

8

11

 

Örkelljunga

125

11

12

 

Östra Göinge

271

48

39

 

Skåne län

3 078

3 426

501

 

Riket

123 459

232 741

33 058

 
         
         

Kommun/Region

Öar i hav

Antal

Landareal, ha

Kustlängd öar, km

Kustlängd, fastland, km

Bromölla

42

14

10

20

Burlöv

0

0

0

2

Båstad

121

330

34

58

Helsingborg

7

9

5

40

Höganäs

20

3

2

71

Kristianstad

120

61

27

54

Kävlinge

1

0

0

24

Landskrona

10

817

21

32

Lomma

0

0

0

16

Malmö

20

9

21

61

Simrishamn

14

1

3

66

Skurup

0

0

0

15

Trelleborg

3

1

2

44

Vellinge

27

70

13

98

Ystad

0

0

3

47

Ängelholm

1

0

0

20

Skåne län

387

1 462

141

668

Riket

98 372

824 631

33 050

11 607

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta