Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Environment // Sales of fertilizers, Nitrogen…

Sales of fertilizers, Nitrogen (N)

Last update 2021-04-29
Explanation
The statistics are intended to illustrate regional sales to agriculture and horticulture of nitrogen, phosphorus and potassium in commercial fertilizer and continuously to monitor developments.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2019/2020. Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land

Region Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land
Stockholm County 83
Uppsala County 77
Södermanland County 91
Östergötland County 109
Jönköping County 58
Kronoberg County 56
Kalmar County 110
Gotland County 82
Blekinge County 96
Skåne County 135
Halland County 119
Västra Götaland County 93
Värmland County 36
Örebro County 86
Västmanland County 71
Dalarna County 50
Gävleborg County 24
Västernorrland County 25
Jämtland County 25
Västerbotten County 45
Norrbotten County 34
Sweden 90
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2000/2001-2019/2020. Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land

Year Skåne County Sweden
2000/2001 124 84
2001/2002 120 79
2002/2003 116 77
2003/2004 115 75
2004/2005 106 68
2005/2006 122 69
2006/2007 110 71
2007/2008 125 75
2008/2009 87 57
2009/2010 116 69
2010/2011 118 69
2011/2012 97 60
2012/2013 120 66
2013/2014 121 74
2014/2015 126 79
2015/2016 128 78
2016/2017 132 83
2017/2018 120 77
2018/2019 110 76
2019/2020 135 90
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2000/2001-2019/2020. Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land. Index year 2000/2001=100

Year Skåne County Sweden
2000/2001 100 100
2001/2002 97 94
2002/2003 94 92
2003/2004 93 89
2004/2005 85 81
2005/2006 98 82
2006/2007 89 85
2007/2008 101 89
2008/2009 70 68
2009/2010 94 82
2010/2011 95 82
2011/2012 78 71
2012/2013 97 79
2013/2014 98 88
2014/2015 102 94
2015/2016 103 93
2016/2017 106 99
2017/2018 97 92
2018/2019 89 90
2019/2020 109 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta