Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Environment // Sales of fertilizers, Potassiu…

Sales of fertilizers, Potassium (K)

Last update 2021-04-29
Explanation
The statistics are intended to illustrate regional sales to agriculture and horticulture of nitrogen, phosphorus and potassium in commercial fertilizer and continuously to monitor developments.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2019/2020. Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land

Region Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land
Stockholm County 10
Uppsala County 8
Södermanland County 10
Östergötland County 12
Jönköping County 8
Kronoberg County 9
Kalmar County 6
Gotland County 15
Blekinge County 16
Skåne County 26
Halland County 16
Västra Götaland County 15
Värmland County 8
Örebro County 16
Västmanland County 9
Dalarna County 12
Gävleborg County 4
Västernorrland County 3
Jämtland County 3
Västerbotten County 6
Norrbotten County 5
Sweden 13
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2000/2001-2019/2020. Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land

Year Skåne County Sweden
2000/2001 27 16
2001/2002 28 16
2002/2003 28 16
2003/2004 29 16
2004/2005 27 14
2005/2006 28 13
2006/2007 25 13
2007/2008 27 14
2008/2009 15 7
2009/2010 18 9
2010/2011 20 9
2011/2012 16 9
2012/2013 23 11
2013/2014 22 11
2014/2015 21 11
2015/2016 23 11
2016/2017 23 11
2017/2018 23 12
2018/2019 21 11
2019/2020 26 13
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2000/2001-2019/2020. Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land. Index year 2000/2001=100

Year Skåne County Sweden
2000/2001 100 100
2001/2002 104 100
2002/2003 104 100
2003/2004 107 100
2004/2005 100 88
2005/2006 104 81
2006/2007 93 81
2007/2008 100 88
2008/2009 56 44
2009/2010 67 56
2010/2011 74 56
2011/2012 59 56
2012/2013 85 69
2013/2014 81 69
2014/2015 78 69
2015/2016 85 69
2016/2017 85 69
2017/2018 85 75
2018/2019 78 69
2019/2020 96 81

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta