Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2020-12-31 i Skåne län jämfört med riket

             

Ålder

Skåne län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

39 942

42 097

2,9

3,0

2,8

2,9

5-9

41 564

44 227

3,0

3,2

2,9

3,1

10-14

41 443

43 460

3,0

3,1

2,9

3,1

15-19

37 040

40 034

2,7

2,9

2,7

2,9

20-24

38 558

40 690

2,8

2,9

2,6

3,0

25-29

47 279

47 618

3,4

3,4

3,4

3,6

30-34

49 032

49 722

3,5

3,6

3,5

3,7

35-39

44 636

45 603

3,2

3,3

3,1

3,3

40-44

43 344

44 853

3,1

3,2

3,0

3,1

45-49

44 030

45 443

3,2

3,3

3,2

3,3

50-54

43 947

44 727

3,2

3,2

3,2

3,3

55-59

41 858

42 299

3,0

3,0

3,1

3,1

60-64

36 638

36 502

2,6

2,6

2,7

2,8

65-69

35 680

34 311

2,6

2,5

2,6

2,6

70-74

36 708

34 340

2,6

2,5

2,7

2,6

75-79

30 987

28 728

2,2

2,1

2,3

2,1

80-84

20 637

16 575

1,5

1,2

1,5

1,2

85-89

12 908

8 464

0,9

0,6

1,0

0,6

90-94

6 878

3 386

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

2 102

721

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

263

62

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

695 474

693 862

50,1

49,9

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta