Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Jämställdhet // Föräldrapenning ersatta dagar

Föräldrapenning ersatta dagar

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2020 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Bjuv 26,4 73,6
Bromölla 30,3 69,7
Burlöv 28,7 71,3
Båstad 27,4 72,6
Eslöv 30,1 69,9
Helsingborg 27,3 72,7
Hässleholm 27,1 72,9
Höganäs 29,5 70,5
Hörby 28,3 71,7
Höör 29,2 70,8
Klippan 27,7 72,3
Kristianstad 27,8 72,2
Kävlinge 30,5 69,5
Landskrona 26,0 74,0
Lomma 33,0 67,0
Lund 33,1 66,9
Malmö 26,1 73,9
Osby 27,4 72,6
Perstorp 30,4 69,6
Simrishamn 28,5 71,5
Sjöbo 26,9 73,1
Skurup 26,0 74,0
Staffanstorp 29,3 70,7
Svalöv 26,1 73,9
Svedala 31,7 68,3
Tomelilla 28,9 71,1
Trelleborg 27,3 72,7
Vellinge 29,7 70,3
Ystad 27,4 72,6
Åstorp 27,6 72,4
Ängelholm 30,1 69,9
Örkelljunga 25,3 74,7
Östra Göinge 23,9 76,1
Skåne län 27,9 72,1
Riket 30,0 70,0
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2010-2020. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjuv 20,4 18,9 18,4 20,5 21,2 20,9 20,9 23,8 25,2 22,7 26,4
Bromölla 20,7 20,9 20,8 20,4 21,3 24,2 27,4 26,6 27,1 29,7 30,3
Burlöv 20,8 20,6 23,3 23,9 22,9 23,3 26,1 28,9 29,0 29,0 28,7
Båstad 22,0 23,9 25,0 25,3 22,3 26,8 27,4 27,4 28,9 27,9 27,4
Eslöv 22,1 21,2 22,0 23,6 22,3 25,5 25,5 26,5 26,9 27,9 30,1
Helsingborg 19,6 20,4 20,5 20,4 20,5 22,6 23,8 24,4 26,1 27,3 27,3
Hässleholm 20,0 19,7 21,7 21,6 22,4 22,3 23,8 25,0 27,9 27,4 27,1
Höganäs 21,3 23,8 25,0 25,0 24,6 25,0 25,2 29,5 30,8 30,1 29,5
Hörby 22,4 22,2 22,8 22,1 20,6 22,9 26,4 25,4 27,9 28,1 28,3
Höör 23,9 24,9 27,9 26,1 25,4 27,3 25,9 29,3 27,8 30,7 29,2
Klippan 18,3 20,2 22,4 21,9 23,1 21,1 24,3 25,4 24,0 25,1 27,7
Kristianstad 21,1 20,6 21,4 22,2 22,9 23,1 24,8 25,1 27,3 29,0 27,8
Kävlinge 25,4 24,9 25,8 25,7 26,7 28,4 29,5 29,5 30,9 30,6 30,5
Landskrona 19,2 18,5 20,6 19,8 20,4 22,1 22,0 22,9 25,1 26,0 26,0
Lomma 25,5 28,0 28,6 29,6 27,7 30,9 30,8 34,1 33,0 34,0 33,0
Lund 27,2 27,8 28,6 28,5 28,3 29,5 30,2 31,6 32,3 32,7 33,1
Malmö 18,7 19,7 19,8 20,7 20,3 21,9 23,2 23,7 25,5 26,4 26,1
Osby 19,3 20,2 21,0 21,0 22,2 24,1 24,8 28,0 27,5 29,3 27,4
Perstorp 22,8 18,3 21,4 20,1 20,7 22,0 23,5 23,8 21,9 26,5 30,4
Simrishamn 25,5 24,5 23,6 24,5 24,7 24,8 23,5 27,9 27,8 27,1 28,5
Sjöbo 20,3 23,3 20,8 22,1 25,6 25,5 25,0 27,3 26,7 27,3 26,9
Skurup 25,9 23,6 22,0 23,0 25,4 25,1 25,4 26,2 28,6 28,5 26,0
Staffanstorp 22,6 25,1 27,3 27,7 26,3 28,2 30,8 31,0 30,4 31,9 29,3
Svalöv 24,3 22,9 21,2 23,7 23,0 25,9 26,4 27,2 28,1 28,4 26,1
Svedala 22,9 22,6 23,9 23,9 25,0 26,4 28,7 28,7 27,7 30,1 31,7
Tomelilla 18,1 18,4 21,5 22,9 19,8 21,2 22,1 25,0 25,2 28,6 28,9
Trelleborg 19,2 20,2 22,9 22,9 22,3 24,1 23,8 25,5 25,7 26,8 27,3
Vellinge 23,4 23,4 25,8 24,3 23,5 24,3 24,7 25,9 29,3 29,2 29,7
Ystad 23,4 24,3 23,0 24,6 23,1 26,0 26,0 26,5 30,4 29,8 27,4
Åstorp 20,7 20,0 20,5 21,7 21,4 22,4 26,3 26,9 27,7 26,9 27,6
Ängelholm 21,5 21,6 22,6 23,5 22,4 25,0 24,7 25,3 27,5 28,8 30,1
Örkelljunga 19,2 23,9 21,5 22,0 22,5 23,9 26,1 31,1 29,2 29,0 25,3
Östra Göinge 21,2 21,1 22,0 23,8 22,9 21,7 24,7 27,1 25,7 24,9 23,9
Skåne län 21,1 21,6 22,2 22,7 22,5 23,9 25,0 26,0 27,3 28,1 27,9
Riket 23,1 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjuv 100 93 90 100 104 102 102 116 123 111 129
Bromölla 100 101 101 99 103 117 132 129 131 144 147
Burlöv 100 99 112 115 110 112 125 139 139 139 138
Båstad 100 108 114 115 101 122 124 124 131 127 125
Eslöv 100 96 100 107 101 116 115 120 122 127 137
Helsingborg 100 104 104 104 105 115 121 124 133 139 139
Hässleholm 100 99 109 108 112 112 119 125 140 137 136
Höganäs 100 112 117 117 115 117 118 138 144 141 138
Hörby 100 99 102 99 92 102 118 113 125 126 127
Höör 100 104 117 109 106 114 108 123 116 128 122
Klippan 100 110 122 120 126 115 133 139 131 137 152
Kristianstad 100 97 101 105 108 109 117 119 129 137 131
Kävlinge 100 98 102 101 105 112 116 116 122 121 120
Landskrona 100 96 107 103 106 115 114 119 131 135 135
Lomma 100 110 112 116 109 121 121 134 129 133 129
Lund 100 102 105 105 104 108 111 116 119 120 121
Malmö 100 105 106 111 109 117 124 127 136 141 140
Osby 100 105 109 109 115 125 129 145 143 152 142
Perstorp 100 80 94 88 91 97 103 104 96 117 134
Simrishamn 100 96 92 96 97 97 92 109 109 106 112
Sjöbo 100 115 102 109 126 125 123 134 131 134 132
Skurup 100 91 85 89 98 97 98 101 110 110 100
Staffanstorp 100 111 121 123 116 125 136 137 135 141 130
Svalöv 100 94 87 97 95 106 108 112 116 117 107
Svedala 100 99 104 104 109 115 125 125 121 131 138
Tomelilla 100 102 119 127 110 117 122 138 139 158 160
Trelleborg 100 105 119 119 117 126 124 133 134 140 143
Vellinge 100 100 111 104 101 104 106 111 125 125 127
Ystad 100 104 99 105 99 111 111 114 130 127 117
Åstorp 100 96 99 105 103 108 127 130 134 130 133
Ängelholm 100 100 105 109 104 116 115 118 128 134 140
Örkelljunga 100 125 112 115 117 125 136 162 152 151 132
Östra Göinge 100 100 104 112 108 102 117 128 122 118 113
Skåne län 100 102 105 107 106 113 118 123 129 133 132
Riket 100 103 106 107 108 113 117 121 127 130 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta