Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Jämställdhet // Tillfällig föräldrapenning ers…

Tillfällig föräldrapenning ersatta dagar

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2020 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 39,9 60,1
Uppsala län 39,6 60,4
Södermanlands län 39,7 60,3
Östergötlands län 39,8 60,2
Jönköpings län 40,6 59,4
Kronobergs län 40,3 59,7
Kalmar län 39,0 61,0
Gotlands län 40,4 59,6
Blekinge län 37,3 62,7
Skåne län 37,3 62,7
Hallands län 37,8 62,2
Västra Götalands län 39,3 60,7
Värmlands län 38,2 61,8
Örebro län 39,5 60,5
Västmanlands län 39,1 60,9
Dalarnas län 39,6 60,4
Gävleborgs län 39,3 60,7
Västernorrlands län 39,1 60,9
Jämtlands län 40,5 59,5
Västerbottens län 41,1 58,9
Norrbottens län 37,8 62,2
Riket 39,2 60,8
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2000-2020.

År Skåne län Riket
2000 31,6 34,4
2001 32,1 35,0
2002 32,7 36,0
2003 32,6 35,6
2004 33,1 35,8
2005 33,8 36,2
2006 34,7 36,8
2007 33,3 35,7
2008 33,2 35,6
2009 34,4 33,8
2010 33,4 35,5
2011 33,4 35,8
2012 34,0 36,2
2013 34,7 37,2
2014 35,3 37,5
2015 35,8 38,1
2016 36,0 38,3
2017 36,2 38,4
2018 36,3 38,4
2019 36,2 38,5
2020 37,3 39,2
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2000-2020. Index år 2000=100

År Skåne län Riket
2000 100 100
2001 102 102
2002 104 105
2003 103 104
2004 105 104
2005 107 105
2006 110 107
2007 105 104
2008 105 103
2009 109 98
2010 106 103
2011 106 104
2012 108 105
2013 110 108
2014 112 109
2015 113 111
2016 114 111
2017 115 112
2018 115 112
2019 115 112
2020 118 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta