Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Jämställdhet // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2020-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Bjuv

1 950

2 070

7 624

8 073

25,6

25,6

Bromölla

1 097

1 068

6 243

6 516

17,6

16,4

Burlöv

3 042

3 280

9 535

9 777

31,9

33,5

Båstad

1 064

1 043

7 756

7 657

13,7

13,6

Eslöv

3 329

3 402

16 790

17 333

19,8

19,6

Helsingborg

19 966

20 072

75 173

74 107

26,6

27,1

Hässleholm

4 349

4 400

25 840

26 170

16,8

16,8

Höganäs

1 847

1 909

13 675

13 493

13,5

14,1

Hörby

933

999

7 692

7 961

12,1

12,5

Höör

1 050

993

8 356

8 474

12,6

11,7

Klippan

1 622

1 704

8 633

9 105

18,8

18,7

Kristianstad

8 087

8 646

43 154

43 063

18,7

20,1

Kävlinge

1 794

1 697

15 956

16 064

11,2

10,6

Landskrona

6 202

6 337

23 022

23 283

26,9

27,2

Lomma

1 302

1 220

12 457

12 419

10,5

9,8

Lund

14 537

13 831

63 674

62 267

22,8

22,2

Malmö

59 538

60 979

175 411

172 538

33,9

35,3

Osby

1 144

1 126

6 557

6 641

17,4

17,0

Perstorp

933

1 013

3 608

3 868

25,9

26,2

Simrishamn

1 204

1 285

9 695

9 532

12,4

13,5

Sjöbo

1 070

1 052

9 497

9 915

11,3

10,6

Skurup

1 087

1 083

7 988

8 054

13,6

13,4

Staffanstorp

1 956

1 801

13 026

12 857

15,0

14,0

Svalöv

1 235

1 340

6 837

7 439

18,1

18,0

Svedala

1 312

1 385

11 266

11 399

11,6

12,2

Tomelilla

856

898

6 770

6 893

12,6

13,0

Trelleborg

3 989

4 087

22 905

22 972

17,4

17,8

Vellinge

1 749

1 649

18 635

18 280

9,4

9,0

Ystad

1 727

1 636

15 795

15 175

10,9

10,8

Åstorp

2 046

2 208

7 813

8 250

26,2

26,8

Ängelholm

2 801

2 666

21 779

21 131

12,9

12,6

Örkelljunga

934

1 046

5 042

5 409

18,5

19,3

Östra Göinge

1 382

1 594

7 270

7 747

19,0

20,6

Skåne län

157 134

159 519

695 474

693 862

22,6

23,0

Riket

1 016 425

1 030 306

5 156 448

5 222 847

19,7

19,7

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta