Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2021-04-29
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2019/20, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 83
Uppsala län 77
Södermanlands län 91
Östergötlands län 109
Jönköpings län 58
Kronobergs län 56
Kalmar län 110
Gotlands län 82
Blekinge län 96
Skåne län 135
Hallands län 119
Västra Götalands län 93
Värmlands län 36
Örebro län 86
Västmanlands län 71
Dalarnas län 50
Gävleborgs län 24
Västernorrlands län 25
Jämtlands län 25
Västerbottens län 45
Norrbottens län 34
Riket 90
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001-2019/2020, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Skåne län Riket
2000/2001 124 84
2001/2002 120 79
2002/2003 116 77
2003/2004 115 75
2004/2005 106 68
2005/2006 122 69
2006/2007 110 71
2007/2008 125 75
2008/2009 87 57
2009/2010 116 69
2010/2011 118 69
2011/2012 97 60
2012/2013 120 66
2013/2014 121 74
2014/2015 126 79
2015/2016 128 78
2016/2017 132 83
2017/2018 120 77
2018/2019 110 76
2019/2020 135 90
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001-2019/2020, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 2000/2001=100

År Skåne län Riket
2000/2001 100 100
2001/2002 97 94
2002/2003 94 92
2003/2004 93 89
2004/2005 85 81
2005/2006 98 82
2006/2007 89 85
2007/2008 101 89
2008/2009 70 68
2009/2010 94 82
2010/2011 95 82
2011/2012 78 71
2012/2013 97 79
2013/2014 98 88
2014/2015 102 94
2015/2016 103 93
2016/2017 106 99
2017/2018 97 92
2018/2019 89 90
2019/2020 109 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta